Jesteś tutaj: Strona główna :: Radny :: Zebrania :: 09/12/2012

Zebrania

09/12/2012

W dniu 9 grudnia 2012 roku w szkole w Bartodziejach odbyło się zebranie w sprawie przygotowań do przebudowy drogi gminnej relacji Bartodzieje – Olszowa – Wola Goryńska. W spotkaniu uczestniczył pan Janusz Karpeta – projektant, który zajmuje się przygotowaniem dokumentacji technicznej tej inwestycji.

W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców wsi Olszowa i Bartodzieje. Najliczniej reprezentowany był przysiółek wsi Olszowa zwany Bródkiem, przez który przebiega znaczna część projektowanej drogi. Na zebranie przybyła pani sołtys wsi Bartodzieje – Barbara Bartnik i sołtys wsi Olszowa – Paweł Mąkosa. Spotkanie zostało zorganizowane z mojej inicjatywy jako radnego wsi Bartodzieje i Olszowa, z uwagi na liczne pytania mieszkańców, dotyczące aktualnego stanu przygotowania projektu. Niepokój mieszkańców wynika stąd, że komitet budowy drogi, do którego należy kilkadziesiąt osób, już ponad rok temu podjął działania na rzecz przygotowania dokumentacji, a do chwili obecnej projekt nie został ukończony. Z tego względu oczywiste jest, że pojawia się wiele pytań, na które mieszkańcy chcieliby uzyskać wyczerpujące odpowiedzi. Informacje przekazane przez projektanta wyjaśniły te wątpliwości i dały obraz aktualnego stanu prac projektowych.

Przyczyną opóźnień była m.in. konieczność uregulowania stanu prawnego kilku działek stykających się z drogą, w celu jej poszerzenia. Udało się tego dokonać bez większych przeszkód, gdyż mieszkańcy nieodpłatne wyrazili zgodę na przekazania na rzecz gminy części własnych nieruchomości, co zostało potwierdzone przez radę gminę odpowiednią uchwałą. Po zakończeniu prac geodezyjnych rozpoczęły się prace projektowe, które jeszcze trwają. W opinii projektanta, pomimo pojawiających się trudności i wielu kolizji planowanej trasy z różnymi mediami, dokumentacja techniczna będzie gotowa w pierwszej połowie przyszłego roku, a postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zostało już wszczęte. Na spotkaniu pojawiło się najistotniejsze dla mieszkańców pytanie o planowany termin budowy drogi. Ze względu na swoje ponadlokalne znaczenie inwestycja ma szansę na włączenie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, gdyż łączy kilka miejscowości i stanowi połączenie dwóch dróg powiatowych. Jeśli uda się pozyskać dotację z tego źródła to wykonanie inwestycji jest realne w najbliższych latach.
.
Wojciech Ćwierz