Jesteś tutaj: Strona główna :: Zmiana terminu posiedzenia sesji Rady Gminy

Aktualności

Zmiana terminu posiedzenia sesji Rady Gminy

Z powodu braku zachowania przewidzianego przez Statut Gminy Jastrzębia terminu powiadomienia o sesji Rady Gminy zwołanej na dzień 20 maja 2016 r. planowane posiedzenie zostało przeniesione na dzień 24 maja 2016 roku.

Na wspólnym posiedzeniu komisji finansów i komisji oświaty w dniu 18 maja radni zwrócili uwagę, że większość z nich otrzymała zawiadomienia po sześciodniowym terminie wynikającym ze statutu. W związku z zaistniałą sytuacją Przewodniczący Józef Tomalski, odpowiadający za organizację pracy Rady Gminy Jastrzębia zaproponował przeniesienie obrad na wtorek, 24 maja na godz. 9.00.

Brak zachowania terminu sesji mógłby mieć poważne konsekwencje związane z brakiem prawomocności obrad, co skutkowałoby możliwością kwestionowania mocy prawnej podjętych uchwał, a w projekcie porządku obrad znajdują się projekty aktów prawnych będących prawem miejscowym, które muszą być opublikowane w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Drugi być może ważniejszy aspekt tej sprawy związany jest ze zmianami w budżecie gminy Jastrzębia, które bardzo pośpiesznie miały trafić pod obrady Rady Gminy. Wśród propozycji zmian przedłożonych przez panią Wójt Elżbietę Zasadę jest dołożenie 740 tys. zł. do budowy kanalizacji w Kolonii Lesiów. Środki mają pochodzić z oszczędności budżetowych z roku ubiegłego. Łączny koszt tego zadania ma wynieść znacznie ponad milion złotych i będzie sfinansowany w całości ze środków własnych gminy.

Z pewnością dobrze byłoby aby taka decyzja była dokładnie przeanalizowana, zwłaszcza że w budżecie gminy zaplanowane jest wiele innych zadań, na które brakuje środków, a kwota 740 tys. to około 1/3 wydatków, jakie nasza gmina może w skali całego roku przeznaczyć na inwestycje.

Wojciech Ćwierz