Jesteś tutaj: Strona główna :: Zebranie sołeckie w Bartodziejach

Aktualności

Zebranie sołeckie w Bartodziejach

W dniu 5 września w Bartodziejach odbyło się zebranie sołeckie. Kilkudziesięciu uczestników spotkania pod przewodnictwem pani sołtys Bożeny Kalbarczyk dokonało wyboru kandydatów do rady parafialnej, którymi zostali Włodzimierz Konopka i Mirosława Rokicka. Ponadto przedstawiona została informacja o zasadach kolejnej edycji programu bezpłatnej pomocy żywnościowej organizowanej przez bartodziejskie stowarzyszenie we współpracy z Radomskim Bankiem Żywności. W sprawach różnych omówiono tegoroczne inwestycje i remonty w sołectwie Bartodzieje, poruszono tematykę regulacji stanu prawnego wspólnoty, problem bezdomności zwierząt, a także udział sołectwa w gminnych dożynkach. Liczny udział w spotkaniu dowodzi wzrastającej aktywności społecznej i integracji mieszkańców, którzy angażują się w sprawy swojej Małej Ojczyzny. Głęboko wierzę, że wkrótce we wspólne wiejskie inicjatywy włączą się kolejne osoby, również te, które skupiają się wyłącznie na krytyce. Zapraszamy do współpracy.

.

Wojciech Ćwierz