Jesteś tutaj: Strona główna :: Zasady naboru do szkół podstawowych uczniów spoza obwodu

Aktualności

Zasady naboru do szkół podstawowych uczniów spoza obwodu

W związku rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji dotyczących zasad przyjmowania uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastrzębia informuję, że Rada Gminy Jastrzębia nie wprowadziła zakazu przyjmowania uczniów spoza obwodu do klasy pierwszej w PSP w Jastrzębi. Rada Gminy nie posiada takich kompetencji i nie może wprowadzać takiego zakazu. Jedyną kompetencją Rady Gminy jest podjęcie uchwały o kryteriach obowiązujących przy naborze uczniów zamieszkałych poza obwodem, wskazującej przesłanki decydujące o pierwszeństwie w naborze (uchwała w załączeniu). Zgodnie z obowiązującym prawem wykonanie uchwały powierzone zostało Wójtowi Gminy.
.
Wojciech Ćwierz

Uchwała – kryteria naboru >>>