Jesteś tutaj: Strona główna :: Z prac samorządu gminy Jastrzębia

Aktualności

Z prac samorządu gminy Jastrzębia

17 marca radni gminy Jastrzębia wspólnie z panią wójt Elżbietą Zasadą dokonali objazdu dróg gminnych. Celem wyjazdu była ocena pozimowego stanu dróg i wskazanie odcinków wymagających pilnego remontu, uzupełnienie ubytków, utwardzenia lub wyrównania. Na trasie objazdu znalazły się także drogi ujęte w tegorocznym planie inwestycyjnym, na których zostanie położony asfalt oraz odcinki, dla których planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.

Po powrocie do urzędu gminy radni spotkali się na wspólnym posiedzeniu komisji rady w celu omówienia projektów uchwał, które znajdą się w porządku obrad na sesji w dniu 30 marca.

Wojciech Ćwierz – przewodniczący rady gminy Jastrzębia

Download the PDF file .