Jesteś tutaj: Strona główna :: Z prac samorządu – spotkania komisji

Aktualności

Z prac samorządu – spotkania komisji

W dniu 17 lutego 2015 roku odbyły się posiedzenia komisji rady gminy Jastrzębia z udziałem pani wójt Elżbiety Zasady. Podczas trwającego kilka godzin spotkania omówiono m.in. stan przygotowania tegorocznych inwestycji, zmiany w obsłudze transportu zbiorowego, a także plan pracy komisji i rady gminy na najbliższy rok.
..
Wojciech Ćwierz

Spotkania komisji miały otwarty charakter. Wzięli w nich udział prawie wszyscy radni, również te osoby, które formalnie nie weszły w skład żadnej komisji. Udział w spotkaniu pani wójt oraz jej doradcy, pani Małgorzaty Szczepaniak umożliwił wielogodzinną, wyczerpującą dyskusję na różnorodne tematy związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy, tegorocznymi inwestycjami i planami jej dalszego rozwoju.

Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego dwóch inwestycji drogowych zaplanowanych na 2015 rok. Jedną z nich jest modernizacja drogi w Woli Owadowskiej, a drugą przebudowa odcinka Wolska Dąbrowa – Wola Goryńska. Realnie gmina może liczyć na dotację dla jednego zadania, a decyzji zarządu Mazowsza można się spodziewać najwcześniej w maju.

Podczas obrad komisji pani wójt zaproponowała aby w 2015 roku nie realizować największej inwestycji drogowej, która została ujęta w tegorocznym budżecie, a więc przebudowy drogi na Bródku (Bartodzieje – Olszowa – Wola Goryńska), lecz jeszcze raz zgłosić ją do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w ramach którego można pozyskać 50% dofinansowania. W przypadku uzyskania dotacji zadanie byłoby realizowane w przyszłym roku, natomiast budowa drogi bez uzyskania dotacji od wojewody byłaby znacznym obciążeniem dla budżetu gminy i wymagałaby zaciągnięcia kredytu, a realne możliwości finansowe gminy i tak wystarczyłyby jedynie na jej częściowe wykonanie. O tym, że uzyskanie dotacji na tę inwestycję byłoby bardzo korzystne nikogo nie trzeba przekonywać, trudno jednak przewidzieć czy wniosek, który ponownie zostanie złożony do wojewody ma szansę na zyskanie lepszej oceny, a w konsekwencji czy znajdzie się na liście zadań objętych rządowym wsparciem. Z pewnością można podjąć próbę jego modyfikacji i ponowie ubiegać się o dotację. Warto pamiętać, że ciężar finansowy przygotowania dokumentacji technicznej tej inwestycji w znacznym stopniu ponieśli mieszkańcy Bródka, a droga miała powstać już kilka lat temu, jednak wciąż jej budowa jest odkładana.

Do Urzędu Gminy w Jastrzębi wpłynęło pismo Starosty Radomskiego dotyczące planowanej na bieżący rok kontynuacji budowy drogi powiatowej Jedlińsk – Łukawa. W budżecie powiatu radomskiego na 2015 rok zabezpieczone zostały środki na wykonanie kolejnego odcinka (Lisów – Bartodzieje). Na dofinansowanie inwestycji, której koszt przekroczy 3 mln złotych, gmina Jastrzębia planuje przeznaczyć 100 tys. zł.

Pani Wójt jest w trakcie rozmów z przewoźnikami obsługującymi transport zbiorowy na terenie gminy Jastrzębia. Planowane jest uruchomienie nowych linii oraz korekty istniejącego rozkładu jazdy PKS, trwają tez rozmowy z MZDIK dotyczące ewentualnego przedłużenia kursów linii nr 18 do Dąbrowy Kozłowskiej.

Jak poinformowała pani wójt dużym problemem dla gminy jest niewłaściwe funkcjonowanie gospodarki ściekowej. Wielu mieszkańców nielegalnie odprowadza ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co powoduje duże straty dla gminnego budżetu, a prawdziwą plagą jest nielegalne wylewanie nieczystością do przydrożnych rowów.

Zgodnie z zapowiedzią sprzed kilku tygodni gmina rozstrzygnęła konkurs ofert dotyczący świadczenia usług modernizacji oświetlenia ulicznego.
Wszelkie interwencje można zgłaszać do pracownika Urzędu Gminy w Jastrzębi >>>

Podczas spotkania radni ustalili plan pracy poszczególnych komisji i plan pracy rady na 2015 rok. Uchwała w tej sprawie zostanie podjęta na najbliższej sesji zaplanowanej na koniec marca, natomiast w połowie marca odbędą się posiedzenia komisji, poprzedzone objazdem dróg gminnych.