Jesteś tutaj: Strona główna :: Sesja Rady Gminy Jastrzębia. Równiarka nie poszła w teren.

Aktualności

Sesja Rady Gminy Jastrzębia. Równiarka nie poszła w teren.

Kwietniowa sesja jastrzębskiego samorządu była wyjątkowo krótka. Uchwały i sprawozdania ośrodka pomocy społecznej zostały przyjęte praktycznie bez żadnej dyskusji. Trochę informacji o bieżącej działalności gminy przedstawił wójt Zdzisław Karaś. Radni dowiedzieli się między innymi, że zapowiadana już na poprzedniej sesji równiarka będzie pracować dopiero po świętach jak drogi obeschną.
.
Wojciech Ćwierz
.
Przed rozpoczęciem posiedzenia głos zabrała p. Izabela Stępień kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy z Jedlanki, której podopieczni w holu urzędu gminy wystawili kiermasz z ozdobami świątecznymi. ŚDS w Jedlance to placówka pobytu dziennego utworzona w grudniu 2013 roku,  prowadząca indywidualne i grupowe zajęcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Jednym z pierwszych punktów obrad była uchwała w sprawie zmian w budżecie na bieżący rok. Wprowadzone zmiany wynikają ze zmniejszenia subwencji oświatowej o 79 tys. zł. oraz korekty wydatków związanej z otrzymaniem dotacji na oddziały przedszkolne. Rada podjęła też decyzję o przedłużeniu umowy użyczenia stowarzyszeniu z Owadowa działki, na której znajduje się niepubliczna szkoła podstawowa. Kolejna uchwała dotyczyła zmiany statutu GOPS-u w Jastrzębi poprzez dodanie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Następnie rada została zapoznana ze sprawozdaniami ośrodka pomocy społecznej oraz oceną jego zasobów. W trakcie omawiania tych punktów obecna była p. Barbara Kwaśniewska – kierownik GOPS-u w Jastrzębi, która odpowiadała na pytania radnych.

 W sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej wójt poinformował, że w ostatnim okresie zajmował się przygotowaniem inwestycji, rozliczaniem dotacji oraz pracach zespołu samorządowców związaną z tzw. RIT-em, a więc wspólnymi projektami grupy samorządów o pozyskanie dotacji unijnych w ramach nowej perspektywy finansowania. Jak poinformował planowane na ten rok gminne  inwestycje będą realizowane, trudności są jedynie z wodociągiem w miejscowości Brody, który mimo wprowadzenia do budżetu gminy wciąż nie jest gotowy pod względem dokumentacji.

W ramach interpelacji radni zgłaszali złą sytuację dróg, zwłaszcza powiatowych, m.in. na odcinku Lesiów – Kolonia Lesiów oraz na odcinku leśnym Kozłów – Wojciechów i wielu innych miejscach. Radni dowiedzieli się od wójta, że powiat planuje objazd dróg i bliżej nieokreślone remonty.

Miejmy nadzieję, że nie skończy się jedynie na zapowiedziach i obietnicach, ale będą konkretne działania, bo stan dróg zarządzanych przez powiat jest w wielu miejscach fatalny.

Wciąż nie znany jest zakres tegorocznej przebudowy drogi powiatowej Jedlińsk – Łukawa, której znaczny odcinek przebiega przez naszą gminę. Zadanie nie zostało objęte wparciem w ramach tzw. schetynówek czyli Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W opinii wójta inwestycja będzie prowadzona na terenie gminy Jedlińsk, która jest bardzo zainteresowana jej realizacją, a budowa dalszego odcinka prowadzącego przez Bartodzieje i inne miejscowości gminy Jastrzębia jest bardzo wątpliwa. Dla przypomnienia na ten cel w budżecie gminy Jastrzębia zarezerwowane jest 150 tys. zł.

Przed kilkoma dniami ogłoszony został przetarg na drogę gminną w Jastrzębi do lasu, która w ubiegłym roku nie została wykonana, mimo zapisania w budżecie. Jednym z powodów rezygnacji z budowy były wnioski radnych, aby w jej powstaniu mieli wkład finansowy mieszkańcy wsi Jastrzębia. Jak poinformowała sołtys wsi Jastrzębia – Teodozja Borowska mieszkańcy zdecydowali się na wsparcie tej inwestycji i zebrali ponad 5 tys. zł.

Na poprzedniej sesji oraz spotkaniu z sołtysami wójt Z. Karaś zapowiadał, że drogi gruntowe będą równane i wysypywane szlaką. Pogoda sprzyjała, czas płynął, ale niestety równiarka do tej pory nie dotarła i na drogach nic się nie dzieje. Jak słyszymy równiarka ma pracować po świętach, jak drogi obeschną, a do tego czasu mieszkańcy będą tłuc się po wybojach.

Po zakończeniu obrad radni i sołtysi zostali zapoznani z prezentacją na temat szkodliwości wypalania traw przygotowaną przez Edwarda Nodżaka, zajmującego się w urzędzie gminy sprawami obrony cywilnej.

Download the PDF file .