Jesteś tutaj: Strona główna :: X-lecie Klubu Seniora w Bartodziejach

Aktualności

X-lecie Klubu Seniora w Bartodziejach

Klub Seniora w Bartodziejach świętował jubileusz X-lecia. Uroczystość odbyła się w Jastrzębi w dniu 27 kwietnia 2019 roku z udziałem licznego grona gości. Spotkanie było okazją do wspomnień i uhonorowania osób, które od wielu lat z ogromną życzliwością wspierają działania bartodziejskich seniorów.
.
Wojciech Ćwierz

Na wstępie Przewodnicząca Klubu Seniora w Bartodziejach, Elżbieta Świniarska powitała gości i przypomniała genezę powstania klubu, a Józef Świdzikowski – Sekretarz Klubu zaprezentował najważniejsze wydarzenia z dziesięcioletniej działalności bartodziejskich seniorów. Całość imprezy poprowadził Włodzimierz Wolski, jeden z liderów Klubu, a zarazem założyciel bartodziejskiego kabaretu „Wesoły Dziadek, którego premierowy występ uświetnił jubileuszową uroczystość. Wyjątkową oprawę muzyczną imprezy zapewniła kapela Zdzisława Kwapińskiego.

Klub Seniora w Bartodziejach powstał 1 kwietnia 2009 roku wraz z rozpoczęciem projektu „Klub Seniora jako aktywna forma spędzania wolnego czasu”, finansowanego ze środków Programu Integracji Społecznej, wdrażanego w gminie Jastrzębia przez Marzenę Zawadzką-Hernik. W ciągu kilku miesięcy odbywały się spotkania integracyjne, szkolenia i wycieczki. Działalność klubu koordynowała ówczesna dyrektor szkoły w Bartodziejach Dorota August. Dzięki pierwszemu projektowi klub usamodzielnił się i rozwinął swoją działalność wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi, które pozyskiwało fundusze na jego działalność.

Klub Seniora w Bartodziejach tworzą ludzie wyjątkowi, pełni energii i chęci do działania. Dzięki ich otwartości i zaangażowaniu realizowane są różnorodne projekty o charakterze szkoleniowym i integracyjnym. Z inicjatywy seniorów powstał zespół wokalny i taneczny „Bartodziejaki” kierowany przez Mariana Kulińskiego, człowieka o wyjątkowych zdolnościach organizacyjnych, animatora wielu przedsięwzięć społecznych i kulturalnych. Dzięki seniorom  powstał bartodziejski kabaret „Wesoły Dziadek”, odbyło się kilkanaście wycieczek i wyjazdów studyjnych. Seniorzy uczestniczą w przeglądach twórczości ludowej, regionalnych festiwalach folklorystycznych, dożynkach parafialnych, gminnych i powiatowych oraz innych imprezach, prezentując swoje dokonania i zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Warto podkreślić dokonania Klubu w zakresie działań wolontarystycznych. Seniorzy należą do gminnego koła wolontariatu, a jego przewodnicząca Elżbieta Berny to osoba bardzo kreatywna, nieustanie zachęcająca klubowiczów do nowych przedsięwzięć.

Ogromne znacznie dla miejscowej społeczności ma wieloletnia współpraca Seniorów ze środowiskiem szkoły Bartodziejach, druhami z miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przedstawicielami samorządu wiejskiego. Jednym z dokonań całej wspólnoty, przy wielkim udziale seniorów, jest przywrócenie do życia świetlicy wiejskiej w Bartodziejach. Świetlica stała się nie tylko siedzibą Klubu Seniora, jest prawdziwym centrum życia społecznego i kulturalnego, w którym organizowane są liczne przedsięwzięcia skierowane do wszystkich pokoleń.

W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych gminy Jastrzębia, liderzy lokalnych stowarzyszeń oraz bardzo liczna grupa przyjaciół i sympatyków bartodziejskich seniorów, wśród nich m.in. Teresa Bartosiewicz, Marian Popis i Przemysław Bednarczyk. Wyjątkowym gościem była Anna Maria Białkowska, posłanka na Sejm RP, która przybyła na uroczystość z profesorem Dariuszem Rosatim, goszczącym tego dnia na ziemi radomskiej.

Składając życzenia bartodziejskim seniorom podkreśliłem wyjątkową rolę Klubu w działaniach na rzecz integracji społecznej. Dekada współpracy z Klubem Seniora była dla mnie prawdziwą przyjemnością, wspólnie udało się nam osiągnąć bardzo wiele, a dziś jako wójt gminy Jastrzębia mogę być dumny z dokonań tak wspaniałych ludzi, deklarując jednocześnie otwartość na dalszą współpracę i wsparcie inicjatyw służących naszej gminnej wspólnocie.