Jesteś tutaj: Strona główna :: Wyróżnienie dla kroniki OSP w Bartodziejach

Aktualności

Wyróżnienie dla kroniki OSP w Bartodziejach

30 sierpnia w Dąbrówce Podłężnej w gminie Zakrzew odbył się V Powiatowy Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Radomskiego. W konkursie oceniano piętnaście najlepszych kronik w tym dwie monografie. Pierwsze miejsce przypadło OSP w Cerekwi, drugie OSP w Goździe, a trzecie OSP w Jedlni-Letnisku. Opracowanie historii losów bartodziejskiej jednostki strażackiej zostało docenione wyróżnieniem.

kronika

Pierwsza oficjalna prezentacja kroniki jednostki OSP Bartodzieje miała miejsce 11 listopada ubiegłego roku z udziałem strażaków weteranów, Józefa Kiepieli i Józefa Wójtowicza. Na wniosek druha Waldemara Wójtowicza podjęta została uchwała o powołaniu komitetu organizacyjnego 100-lecia bartodziejskiej jednostki, przypadającego w 2017 roku.

Poproszony o prezentację kroniki OSP w Bartodziejach przypomniałem pokrótce zarys dziejów naszej jednostki. Historia „straży ogniowej” w Bartodziejach sięga roku 1917, potwierdzają ten fakt archiwalne dokumenty i artykuły z przedwojennej prasy. W okresie międzywojennym wsparciem dla strażaków ochotników byli Janowscy – miejscowa rodzina ziemiańska. Zachowały się również informacje potwierdzające ich zaangażowanie w tworzenie straży ogniowej w sąsiedniej wsi Lisów. Cennym dokumentem obrazującym działalność OSP Bartodzieje jest „Książka Komendy Straży” prowadzona od lat 50. do 90. XX w. zawierająca informacje o bieżącej działalności  jednostki, składzie osobowym i wyposażeniu. Bogatym źródłem wiedzy na temat Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartodziejach są protokoły Gromadzkiej Rady Narodowej w Bartodziejach z lat 1956 – 1972, a więc okresu gdy powstała obecna remiza, a prezesem był Jan Kęska. W kronice znalazła się m.in. uchwała GRN w sprawie powołania komitetu budowy remizy oraz sprawozdanie z działalności bartodziejskiej jednostki za lata 1962-1963. Całość uzupełniają biogramy zasłużonych strażaków, informacje z okresu współczesnego oraz zbiór fotografii. Należy podkreślić, że kronika w obecnym kształcie stanowi początek dokumentowania bogatej historii naszej jednostki i jest punktem wyjścia do dalszego, systematycznego gromadzenia innych cennych pamiątek.  

Wojciech Ćwierz