Jesteś tutaj: Strona główna :: W Jastrzębi dyskutowano o oświacie

Aktualności

W Jastrzębi dyskutowano o oświacie

W dniu 9 maja w Urzędzie Gminy w Jastrzębi odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Jastrzębia, na którym omawiane były plany organizacji nowego roku szkolnego. W spotkaniu wzięła udział pani Wójt Elżbieta Zasada wraz ze współpracownikami, dyrektorzy gminnych szkół, grupa nauczycieli i rodziców oraz przedstawiciele uczniów Publicznego Gimnazjum w Jastrzębi.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy przewodniczącej Komisji Oświaty – pani Teodozji Borowskiej z uwagi na niepokojące informacje docierające do radnych przede wszystkim od rodziców uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej w Jastrzębi, którzy nie zgadzają się na planowane zwiększanie ilości uczniów w oddziałach obu tych placówek.

Podczas posiedzenia odczytane zostały pisma skierowane do władz gminy, w których dyrektorzy jastrzębskich szkół, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie apelują o niedokonywanie zmian zmierzających do pogorszenia warunków nauczania poprzez łączenie oddziałów i inne ograniczenia wydatków na gminną oświatę, które negatywnie wpłyną na jej funkcjonowanie.

W trakcie spotkania Pani Wójt Elżbieta Zasada przedstawiła swoje stanowisko w sprawie organizacji nowego roku szkolnego wskazując, że jej głównym zamierzeniem jest polepszenie pracy szkół poprzez racjonalizację wydatków. Wskazała przy tym, że na gminną oświatę należy patrzeć jako na całość i brać pod uwagę konieczność dopłacania z budżetu gminy do małych szkół, które są znacznym obciążeniem dla budżetu.

W dyskusji głos zabrała pani Mariola Tyczyńska – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jastrzębi oraz pani  Dorota Żurek – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębi informując uczestników spotkania o obecnych warunkach nauczania i negatywnych skutkach ewentualnych zmian polegających na łączeniu oddziałów i wprowadzaniu dalszych cięć w innych wydatkach, podkreślając, że w obu szkołach od wielu lat wciąż próbuje się szukać oszczędności, kosztem uczniów i nauczycieli.

Swoje stanowisko przedstawiło również kilku nauczycieli, rodziców oraz radnych naszej gminy. Wszyscy wypowiadający się na temat planowanych zmian ocenili je bardzo krytycznie. Zdaniem radnych biorących udział w dyskusji ekonomia nie może być jednym wyznacznikiem oceny funkcjonowania oświaty, a konsekwencje wprowadzania pochopnych zmian będą bardzo niekorzystne dla całej gminnej społeczności.

Uzgodnienie końcowe posiedzenia Komisji Oświaty przewiduje przeprowadzenie przez panią Wójt ponownej analizy ewentualnych zmian w zakresie organizacji nowego roku szkolnego i ich konsultację z Dyrektorami Szkół oraz radnymi – członkami Komisji Oświaty.

Wojciech Ćwierz