Jesteś tutaj: Strona główna :: Unijne komputery jednak będą. Lepiej późno niż wcale.

Aktualności

Unijne komputery jednak będą. Lepiej późno niż wcale.

W ostatnim unijnym naborze, z dalekiego końca listy rezerwowej, ale udało się. Gmina Jastrzębia podpisała umowę z instytucją wdrażającą unijny program „Innowacyjna Gospodarka” na realizację projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w gminie Jastrzębia”.
.
Wojciech Ćwierz

Na majowej sesji wójt Zdzisław Karaś zapowiedział, że jeszcze w tym roku gmina Jastrzębia skorzysta z unijnej dotacji na zakup komputerów i bezpłatny Internet dla mieszkańców gminy oraz dla gminnych placówek oświatowych. Szansę na udział w projekcie mają głównie osoby objęte wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi, a więc grupa społeczna, która ze względu na niskie dochody, niepełnosprawność lub inne przyczyny jest najbardziej zagrożona na wykluczenie cyfrowe. Do indywidualnych użytkowników trafić ma 80 komputerów, podobna ilość do szkół.

Podczas sesji radni i sołtysi dopytywali wójta o termin i zasady rekrutacji osób do udziału projekcie, gdyż zainteresowanie wśród mieszkańców gminy jest duże, tym bardziej, że komputery zapowiadane były już od wielu miesięcy. Odpowiadając na te pytania wójt stwierdził, że wkrótce wybrany zostanie kierownik projektu, który zajmie się jego wdrażaniem i będzie odpowiedzialny również za rekrutację beneficjentów. Nie pozostaje zatem nic innego jak poczekać na pojawienie się osoby koordynującej wdrażanie projektu i śledzenie strony internetowej gminy Jastrzębia, ewentualnie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej.

Informacja o wyrażeniu zgody przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie na realizację projektu zwalczającego wykluczenie cyfrowe w naszej gminie to ważna wiadomość. Projekt jest realną szansą na wymianę bardzo wysłużonego sprzętu w szkolnych pracowniach komputerowych, które mają obecnie poważne trudności w zapewnieniu właściwego poziomu nauczania zajęć informatycznych. Natomiast objęcie pomocą grupy mieszkańców, którzy z przyczyn społecznych mają utrudniony dostęp do Internetu, to z oczywista korzyść płynąca z uzyskania unijnego wsparcia. Szkoda tylko, że gmina Jastrzębia skorzysta z unijnej dotacji dopiero pod koniec 2014 roku, gdy środki finansowe w ramach „Innowacyjnej Gospodarki” już się wyczerpują. Ma to realne znaczenie ponieważ okres finansowania z unijnej dotacji abonamentów internetowych w domach indywidualnych użytkowników skończy się już w 2015 roku, a przez kolejne 5 lat gmina będzie je finansować ze środków własnych, dlatego wnioski należało składać już kilka lat wcześniej, a nie czekać na ostatnią chwilę.

Lista projektów (suplement nr 4) >>>