Jesteś tutaj: Strona główna :: Tak ma być i koniec – relacja z sesji rady gminy Jastrzębia

Aktualności

Tak ma być i koniec – relacja z sesji rady gminy Jastrzębia

Nie będzie ani funduszu sołeckiego, ani chodnika w Jastrzębi. Do drogi w Lesiowie gmina dołoży ponad poł miliona złotych, a okręgi wyborcze zostaną zmienione. Takie były propozycje pani wójt Elżbiety Zasady i tak zagłosowało ośmiu radnych, a siedmiu było przeciw. Na sesji odczytane zostało pismo rodziców uczniów dzieci, których dotyczy rekrutacja do przedszkola w Jastrzębi oraz petycja mieszkańca protestującego przeciw budowie punktu zbierania odpadów w Jastrzębi.
.
Wojciech Ćwierz

Większość radnych gminy Jastrzębia nie chce funduszu sołeckiego. Nie jest zainteresowana pozyskaniem dla budżetu dodatkowych środków i oddaniem mieszkańcom prawa do bezpośredniego decydowania o celu na jaki przeznaczona zostanie choćby część budżetu. Tylko w roku 2019 kwota funduszu dla naszej gminy mogła wynieść ponad 400 tysięcy złotych.

Zmiany w budżecie zaproponowane przez panią wójt były kontrowersyjne. Po pierwsze gmina dołoży ponad pół miliona złotych do budowy drogi w Lesiowie, ze względu na wysokie kwoty jakie zaoferowali potencjalni wykonawcy, startujący w przetargu. Zwykle w takich sytuacjach przetargi są unieważniane i ogłaszane ponownie, jednak w przypadku drogi w Lesiowie nie można było poczekać.

Druga sprawa to rezygnacja z poszerzenia pobocza przy drodze w Jastrzębi (od kościoła w stronę lasu) i wprowadzenie w to miejsce utwardzenia parkingu przy cmentarzu. Jak mieszkańcy nie chcieli progów zwalniających to dostali nauczkę. Nie będzie chodnika, nie będzie poszerzonego pobocza. A jeszcze wiosną roku ubiegłego chodnik miał być.

Zgodnie z propozycją pani wójt ośmiu radnych poparło zmiany w okręgach wyborczych. Mieszkańcy Dąbrowy Jastrzębskiej i Mąkos Nowych nie będą już wybierać po jednym radnym z każdej wsi, będą mieli tylko jednego wspólnego. Natomiast zarówno Wojciechów jak i Wólka Lesiowska będą mieć po jednym radnym.

Podczas sesji odczytane zostało pismo rodziców, zainteresowanych rekrutacją do przedszkola w Jastrzębi, którzy bardzo negatywnie oceniają postępowanie organu prowadzącego (wójta).

Treść w załączeniu >>>

Okazało się również, że gmina nie złożyła wniosku o unijną dotację, dzięki której można byłoby pozyskać 80% finansowania na dostosowanie budynku szkoły w Jastrzębi do rosnących potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej. Nabór trwał od 19 lutego do 6 marca.

Czarne chmury gromadzą się nad budową w Jastrzębi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Przeciwko tej inwestycji protestuje mieszkaniec Jastrzębi, mieszkający w sąsiedztwie planowanej lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów. Dotacja unijna została już przyznana, a gmina nie ma jeszcze pozwoleń na budowę PSZOKA.

Treść petycji >>>

Pani wójt odniosła się również do nagród jakie przyznała osobom na kierowniczych stanowiskach, zatrudnionym w Urzędzie Gminy. Nagrody zostały przyznane bo się należały m.in. ze względu na „ogrom pracy” jaką wykonali.

Inna informacja jaką przekazała pani wójt dotyczy występu gwiazdy podczas majówki. Zaśpiewa Sławomir, który za występ dostanie 25 tys. złotych.