Jesteś tutaj: Strona główna :: Strażackie spotkanie w Bartodziejach

Aktualności

Strażackie spotkanie w Bartodziejach

Prezentacja kroniki jednostki OSP w Bartodziejach oraz przekazanie wyposażenia zakupionego przez gminę to wydarzenia, które miały miejsce podczas uroczystego strażackiego zebrania w dniu 11 listopada 2014 r. w szkole w Bartodziejach. Wzięli w nim udział druhowie z Bartodziej pod przewodnictwem naczelnika Zygmunta Wójtowicza, przedstawiciele jednostek z Jastrzębi, Mąkos Starych i Gorynia oraz zaproszeni goście: wójt gminy Jastrzębia oraz reprezentanci powiatowych i wojewódzkich władz OSP.

Podczas spotkania odbyła się pierwsza oficjalna prezentacja kroniki jednostki OSP Bartodzieje. Były serdeczne wspomnienia i rozmowy ze strażakami weteranami, Józefem Kiepielą i Józefem Wójtowiczem. Na wniosek druha Waldemara Wójtowicza podjęta została uchwała o powołaniu komitetu organizacyjnego 100-lecia bartodziejskiej jednostki, przypadającego w 2017 roku.

Poproszony o prezentację kroniki OSP w Bartodziejach przypomniałem pokrótce zarys dziejów naszej jednostki. Historia „straży ogniowej” w Bartodziejach sięga roku 1917, potwierdzają ten fakt archiwalne dokumenty i artykuły z przedwojennej prasy. W okresie międzywojennym wsparciem dla strażaków ochotników byli Janowscy – miejscowa rodzina ziemiańska. Zachowały się również informacje potwierdzające ich zaangażowanie w tworzenie straży ogniowej w sąsiedniej wsi Lisów. Cennym dokumentem obrazującym działalność OSP Bartodzieje jest „Książka Komendy Straży” prowadzona od lat 50. do 90. XX w. zawierająca informacje o bieżącej działalności  jednostki, składzie osobowym i wyposażeniu. Bogatym źródłem wiedzy na temat Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartodziejach są protokoły Gromadzkiej Rady Narodowej w Bartodziejach z lat 1956 – 1972, a więc okresu gdy powstała obecna remiza, a prezesem był Jan Kęska. W kronice znalazła się m.in. uchwała GRN w sprawie powołania komitetu budowy remizy oraz sprawozdanie z działalności bartodziejskiej jednostki za lata 1962-1963. Całość uzupełniają biogramy zasłużonych strażaków, informacje z okresu współczesnego oraz zbiór fotografii. Należy podkreślić, że kronika w obecnym kształcie stanowi początek dokumentowania bogatej historii naszej jednostki i jest punktem wyjścia do dalszego, systematycznego gromadzenia innych cennych pamiątek.  

DSCF4141

DSCF4142

DSCF4143

DSCF4144

W drugiej części spotkania wójt Zdzisław Karaś dokonał przekazania poszczególnym jednostkom sprzętu strażackiego pozyskanego przez gminę dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Strażacy z gminy Jastrzębia otrzymali m.in. wytwornicę piany średniej, wentylator oddymiający, pompę szlamową, ubrania ochronne typu Nomex oraz ubrania koszarowe.

DSC05750

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz powiatowych i wojewódzkich OSP, druh Zbigniew Gołąbek – członek Zarządu Głównego OSP RP, druh Andrzej Szczych – prezes zarządu powiatowego ZOSP RP oraz działacze samorządowi: Bogumił Ferensztajn i Marian Wikło

Wojciech Ćwierz