Jesteś tutaj: Strona główna :: Spotkanie z Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Aktualności

Spotkanie z Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Uczestnicy projektu „Wolontariat na 60+” wzięli udział w wyjeździe szkoleniowym do Krakowa. Tym razem celem seniorów było poznanie dobrych praktyk w działalności Fundacji „Mimo Wszystko”, prowadzącej różnorodną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, założonej w 2003 roku przez Annę Dymną. W trakcie dwudniowego wyjazdu nie mogło zabraknąć części krajoznawczej i integracyjnej. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Ojcowski Park Narodowy, zamek na Pieskowej Skale, podziwiali zabytki Krakowa i kielecki amfiteatr.  

Fundacja „Mimo Wszystko” została powołana, aby ratować grupę osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkańców schroniska w podkrakowskich Radwanowicach, którzy utracili prawo do korzystania z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Z czasem zakres działań fundacji znacznie się poszerzył. Obecnie wspiera ona osoby chore i niepełnosprawne w całej Polsce: funduje stypendia, prowadzi subkonta, koordynuje prace wolontariuszy, dofinansowuje rehabilitację i leczenie, organizuje plenerowe imprezy integracyjne, koncerty charytatywne oraz aukcje i prowadzi dwa ośrodki rehabilitacyjno-terapeutyczne.

Wyjazd szkoleniowy jest elementem projektu „Wolontariat na 60+”  realizowanego wspólnie przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje i Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Jastrzębia Gościniec w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

asos_logo_ai-01

Celem projektu jest trwała aktywizacja seniorów i ich przygotowanie do działalności społecznej w formie wolontariatu. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach, w Bartodziejach i Jastrzębi. Przyszli wolontariusze wzięli już udział m.in. w zajęciach na temat podstaw prawnych i historii wolontariatu, praw i obowiązków wolontariuszy, udzielania pierwszej pomocy oraz w wyjeździe studyjnym do centrum wolontariatu „Arka” w Radomiu

8 (1)