Jesteś tutaj: Strona główna :: Spotkanie sprawozdawcze OSP w Bartodziejach

Aktualności

Spotkanie sprawozdawcze OSP w Bartodziejach

W dniu 14 lutego 2015 roku w remizie w Bartodziejach odbyło się spotkanie sprawozdawcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W zebraniu uczestniczył kpt. Sławomir Zarzycki, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Radomiu.

W trakcie spotkania przeprowadzono sprawozdanie z działalności OSP w ubiegłym roku. Omówiono skład personalny jednostki, wyszczególniając członków czynnych i wspierających, przedstawiono informację o aktualnym stanie wyposażenia technicznego jednostki, a także dokonano prezentacji statystyk związanych z przeprowadzonymi akcjami ratowniczo – gaśniczymi. 

Jednym z głównych problemów naszej jednostki jest zły stan budynku remizy. Budynek ma ponad 40 lat, a jego ostatnia modernizacja została wykonana kilkanaście lat temu. W obecnym stanie obiekt wymaga generalnego remontu, a zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłaby budowa nowej remizy, która stałaby się jednoczenie wielofunkcyjna świetlicą służącą wszystkim mieszkańcom wsi. Zabierając głos w dyskusji przypomniałem, że sprawa remizy była w ubiegłych latach wielokrotnie przedstawiana władzom samorządowym naszej gminy. Niestety dotychczas nie zostały podjęte żadne działania, w tym tak podstawowe jak regulacja stanu prawnego działki, na której znajduje się budynek straży, a bez prawa własności nie jest możliwe wykonanie inwestycji. Uważam, że w obecna kadencja władz samorządowych będzie dla tej sprawy przełomowa, a więc wkrótce złożony zostanie wniosek o zasiedzenie działki, a następnie podjęte działania w celu budowy nowego obiektu, na który pozyskane zostaną zewnętrzne środki w ramach nowej, unijnej perspektywy finansowej.
.
Wojciech Ćwierz

osp