Jesteś tutaj: Strona główna :: Sąd stwierdził zasiedzenie drogi w Bartodziejach

Aktualności

Sąd stwierdził zasiedzenie drogi w Bartodziejach

Przed kilkoma dniami do Urzędu Gminy w Jastrzębi dotarło prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Radomiu wydane w dniu 21 listopada 2016 roku w sprawie stwierdzenia zasiedzenia przez Skarb Państwa drogi gminnej w Bartodziejach (działka nr 716 – od drogi gminnej w kierunku lasu „chłopskiego”). Postępowanie trwało dwa lata i zakończyło się zgodnie z wolą mieszkańców wsi Bartodzieje, którzy w 2011 roku powołali społeczny komitet budowy tej drogi. Po decyzji sądu niezbędne jest dokonanie przejęcia drogi na własność Gminy Jastrzębia, które następuje na wniosek wójta złożony do wojewody.

Postępowanie przed sądem było długotrwałe. Odbyło się kilka rozpraw, przesłuchano kilkunastu świadków. Pierwotna mapa geodezyjna opracowana na potrzeby zasiedzenia nie została zaakceptowana przez jedną z osób, będącą stroną postępowania, która kwestionowała przebieg granic drogi i działki, będącej jej własnością. Po powołaniu przez sąd biegłego geodety sporządzona została nowa mapa, zgodnie z którą nie ma kolizji pomiędzy przebiegiem drogi i prywatną działką. W listopadowym postanowieniu sąd stwierdził własność drogi na rzecz Skarbu Państwa. Aby droga stała się własnością gminy, musi nastąpić jej komunalizacja, która następuje poprzez decyzję wojewody na wniosek złożony przez wójta. Po komunalizacji działki możliwe będzie ewentualne ujęcie jej budowy w planach inwestycyjnych gminy.

p1

p2