Jesteś tutaj: Strona główna :: Relacja z zebrania wiejskiego w Bartodziejach

Aktualności

Relacja z zebrania wiejskiego w Bartodziejach

Budowa dróg gminnych i drogi powiatowej oraz działalność spółki wodnej to najważniejsze tematy poruszone na zebraniu mieszkańców wsi Bartodzieje, które odbyło się w dniu 25 kwietnia w szkole w Bartodziejach. W zebraniu wzięło udział ponad 30 osób, a jego przewodniczącą została wybrana pani sołtys – Bożena Kalbarczyk.

Jako radny gminy Jastrzębia przedstawiłem zebranym informację o aktualnym zaawansowaniu inwestycji drogowych. Największa inwestycja, która zostanie w 2015 roku zrealizowana na terenie naszego sołectwa to budowa drogi powiatowej na odcinku od Lisowa do pętli autobusu linii L na wspólnocie wiejskiej. Na to zadanie Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił już przetarg 20 kwietnia. Wykonawca ma zakończyć budowę do 30 września 2015 roku. Więcej o przetargu >>>

Poinformowałem również o ogłoszeniu przetargu na budowę drogi gminnej Bartodzieje – Olszowa. Wykonawca tej inwestycji zostanie wyłoniony 11 maja br. To jedno z największych zadań zapisanych w budżecie gminy Jastrzębia na rok 2015, obejmujące budowę ponad 2,6 km asfaltowej nawierzchni, łączącej drogę powiatową w Bartodziejach z Bródkiem. Więcej o przetargu >>>

Uczestnikom zebrania przedstawiłem również przebieg drugiej rozprawy sądowej dotyczącej zasiedzenia drogi gminnej od posesji państwa Kęsków w stronę „chłopskiego” lasu. Sąd dokonał przesłuchania jednego świadka i podjął decyzję o przeprowadzeniu oględzin drogi. Wniosek o zasiedzenie drogi przez gminę poparło kilkunastu mieszkańców wsi Bartodzieje obecnych w sądzie, zdanie przeciwne podtrzymała wyłącznie jedna z współwłaścicielek posesji sąsiadującej z drogą.

Informację na temat tegorocznych remontów rowów melioracyjnych przedstawił obecny na zebraniu delegat do zgromadzenia Spółki Wodnej, pan Marek Grabowski. Jak poinformował w 2015 roku na terenie wsi Bartodzieje spółka przewiduje modernizację kilku odcinków rowów, m.in. na Siwicy i Żołowiu. Zapewnił również, że spółka funkcjonuje i nie ma planów jej likwidacji, ale są duże problemy ze ściągalnością opłat od rolników.

Jednym z kilku problemów, które przedstawiła pani sołtys jest konieczności montażu nowych tablic przydrożnych wskazujących numery posesji, ponieważ na terenie wsi Bartodzieje są miejsca, w których nie ma żadnych oznaczeń, a numeracja budynków nie jest chronologiczna, co powoduje trudności w dotarciu do mieszkańców m.in. przez pogotowie ratunkowe. Jak zapewniła rozmawiała na ten temat w Urzędzie Gminy w Jastrzębi, który planuje wykonanie takich tablic po zakończeniu budowy drogi powiatowej.

Kilku mieszkańców zgłosiło konieczność doraźnego utwardzenia dróg gruntowych lub ich wyrównania przez równiarkę. Tego typu problemy będą na bieżąco zgłaszane pracownikom gminy przez panią sołtys i radnego.

Kolejny temat poruszony za spotkaniu dotyczył konieczności regulacji stanu prawnego działki i budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartodziejach, ponieważ brak własności uniemożliwia dokonanie modernizacji lub budowy nowej remizy. W tej sprawie prowadzone były wielokrotne rozmowy z panią wójt, która deklaruje pomoc w przeprowadzeniu postępowania sądowego, niezbędnego do przejęcia nieruchomości na własność przez OSP i późniejszego przekazania gminie jako inwestorowi.

Inne sprawy, o których dyskutowali mieszkańcy to przygotowania do święta Bożego Ciała i organizacja tegorocznych dożynek parafialnych. Większość uczestników zebrania skłoniła się do propozycji aby wzorem lat ubiegłych dokonać zbiórki wśród wszystkich mieszkańców wsi na zakup kwiatów do ustrojenia ołtarza oraz wykonania wieńca dożynkowego.

Na zakończenie zebrania przedstawicielka rady rodziców Ewelina Wieczorek zaprosiła do udziału i pomocy w organizacji festynu rodzinnego, który zostanie zorganizowany przy szkole w Bartodziejach w dniu 28 czerwca.

Poinformowałem również, że w dniu 10 maja na terenie boiska przy szkole w Jastrzębi odbędzie się piknik rodzinny, na którym odbędą się pokazy koni przygotowane przez radomski Związek Hodowców Koni. Podczas imprezy planowane są występy zespołów ludowych i inne atrakcje dla wszystkich pokoleń.

Wojciech Ćwierz