Jesteś tutaj: Strona główna :: Relacja z zebrania w Bartodziejach

Aktualności

Relacja z zebrania w Bartodziejach

W dniu 24 czerwca w Bartodziejach odbyło się zebranie mieszkańców wsi Bartodzieje i Olszowa dotyczące propozycji przekształcenia ZOZ-u w Jastrzębi w placówkę niepubliczną. Na liście obecności podpisało się ponad 30 osób, z czego zdecydowana większość opowiedziała się za pozostawieniem publicznego ośrodka zdrowia, a trzy osoby miały zdanie przeciwne.

Spotkanie miało zdecydowanie inny przebieg niż zebranie mieszkańców wsi Jastrzębia, którzy dzień wcześniej niemal jednogłośnie opowiedzieli się za niepublicznym ZOZ-em kierowanym przez panią doktor Nowak. Większość uczestników zebrania w Bartodziejach poparła stanowisko pani wójt, która opowiada się za publicznym ośrodkiem zdrowia. W trakcie bardzo burzliwej dyskusji dominowali zwolennicy bezwzględnego zachowania publicznego ośrodka zdrowia, którzy odrzucali wszelkie argumenty przemawiające za jednostką niepubliczną. W spotkaniu wzięli udział radni z Jastrzębi, ale nie udzielono im głosu.

Większość obecnych na spotkaniu bardzo pozytywnie odniosła się do działalności pani wójt Elżbiety Zasady, mając jednocześnie uwagi do mojej działalności jako radnego. W opinii wielu uczestników spotkania winę za obecną atmosfera w gminie i konflikty pomiędzy radnymi a panią wójt, ponoszą wyłącznie radni. Odnosząc się do uwag zgłaszanych przez mieszkańców podkreśliłem, że mimo sporów, które zdarzają się w każdym samorządzie, zawsze staram się działać dla dobra mieszkańców i współpracować z innymi radnymi i panią wójt w każdej sprawie służącej naszej społeczności czego efektem jest choćby realizowana obecnie inwestycja drogowa na odcinku Bartodzieje – Olszowa, której koszt wynosi niemal milion złotych. Natomiast moje stanowisko dotyczące przekształcenia jastrzębskiego ZOZ-u wynika z całościowej analizy tej sprawy, uwzględniającej opinie wszystkich stron, również zdecydowanej większości  pacjentów pani dr Nowak oraz radnych i mieszkańców Jastrzębi.

W dalszej części spotkania omówione zostały między innymi sprawy realizowanych obecnie inwestycji drogowych, remontów dróg gruntowych, kursowania autobusu linii L oraz planów remontu wiejskiej świetlicy.

Wojciech Ćwierz