Jesteś tutaj: Strona główna :: Powstaje Lokalna Strategia Rozwoju

Aktualności

Powstaje Lokalna Strategia Rozwoju

W dniu 19 sierpnia w Jastrzębi odbyły się społeczne konsultacje dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dziedzictwo i Rozwój”. Opracowanie strategii stanowi podstawę do pozyskania unijnych dotacji w ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podczas spotkania przedstawione zostały podstawy prawne przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju, rola partycypacji społecznej w jej opracowaniu, diagnoza i analiza słabych i mocnych stron obszaru działania stowarzyszenia oraz cele i wskaźniki stosowane w strategii jako dokumencie strategicznym.

Prezes Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” Zbigniew Buczma, prowadzący pierwszą cześć spotkania podkreślił, że strategia jest jednym z warunków, który umożliwi mieszkańcom gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy działania pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji i tworzenie miejsc pracy oraz wspieranie wszelkich inicjatyw, które będą pozytywnie wpływać na rozwój regionu i poprawę jakości życia. W dalszej części konsultacji prowadzonej przez Agnieszkę Strzelecką uczestnicy spotkania wskazywali słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia występujące na terenie gminy Jastrzębia. Identyfikacja powyższych zagadnień posłuży określeniu celów oraz obszarów priorytetowych strategii dla całego terytorium LGD „Dziedzictwo i Rozwój”.