Jesteś tutaj: Strona główna :: Ponowne odroczenie sprawy o zasiedzenie drogi

Aktualności

Ponowne odroczenie sprawy o zasiedzenie drogi

W dniu 20 sierpnia 2015 roku w Sądzie Rejonowym w Radomiu odbyła się trzecia rozprawa o zasiedzenie przez gminę Jastrzębia drogi w Bartodziejach, a konkretnie odcinka prowadzącego od drogi powiatowej w centrum wsi w kierunku „chłopskiego” lasu. Po przesłuchaniu kilkunastu świadków sąd postanowił powołać biegłego geodetę i kolejny raz odroczył rozpatrzenie sprawy.

Wszystkie osoby przesłuchiwane przez sąd zgodnie twierdziły, że chciałyby aby droga, której dotyczy zasiedzenie służyła całej społeczności. W zeznaniach były jednak rozbieżności dotyczące m.in. szerokości drogi. Ponadto współwłaściciele jednej z działek stwierdzili, że nie byli informowani o geodezyjnym wyznaczeniu granic drogi objętej zasiedzeniem. Po wysłuchaniu wszystkich zainteresowanych uczestników rozprawy sąd postawił wyznaczyć biegłego geodetę i kolejny raz odroczyć rozprawę.

droga

Społeczny komitet budowy drogi powstał w 2011 roku. W jego działanie zaangażowało się wielu mieszkańców naszej wsi. Podjęte zostały bardzo konkretne działania zmierzające do przygotowania dokumentacji geodezyjnej i projektowej. Niestety ku wielkiemu zaskoczeniu mieszkańców pomiary geodezyjne wykazały, że droga, która od scalenia bartodziejskich gruntów w 1934 roku miała 7 metrów, jest obecnie (według map) na odcinku przy drodze powiatowej, znacznie węższa, a to uniemożliwia wykonanie projektu. Sprawa dotyczy jednej działki będącej obecnie współwłasnością dwóch osób. Działka według aktualnych map wykracza poza pierwotne (scaleniowe) granice i zajmuje część drogi, co nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości, gdyż droga była i jest faktycznie użytkowana, tak jak wynika to z rejestru z 1934 roku. Można zatem przypuszczać, że mamy do czynienia z błędnym naniesieniem na mapę granicy pomiędzy drogą, a prywatną działką, jest to jednak błąd, który jest bardzo trudny do naprawienia.