Jesteś tutaj: Strona główna :: Wieści Gminne :: Drogi gminne już wyrównane (07.05.2013)

Wieści Gminne

Drogi gminne już wyrównane (07.05.2013)

W ciągu ostatnich tygodni na terenie gminy Jastrzębia wyrównane zostały drogi gruntowe, zniszczone w okresie wyjątkowo długotrwałej zimy. Jak co roku, we wszystkich sołectwach, które zgłosiły taką potrzebę, na zlecenie Urzędu Gminy w Jastrzębi drogi profilowane były przy użyciu równiarki, a ubytki nawierzchni uzupełniane szlaką. Prace remontowe wykonane zostały m.in. w sołectwach Bartodzieje i Olszowa.

W Bartodziejach wyrównana została droga gminna, prowadząca od drogi powiatowej w kierunku lasu. Jest to droga, która kilka lat temu została źle wyprofilowana poprzez wykonanie wąskiego przejazdu i rozsunięcie ziemi na boki, na których powstały wysokie muldy, uniemożliwiające nie tylko wjazd na działki, ale również wyminięcie się dwóch pojazdów. Równanie drogi, które wykonano przed kilkoma dniami, polegało na usunięciu garbów i w miarę równomiernym rozłożeniu ziemi na całej powierzchni. Było to zadanie bardzo trudne, gdyż przez lata muldy porosły gęstą darnią, a w wielu miejscach zakrzaczyły się.  Efektem wykonanych prac jest poszerzenie drogi do pierwotnej szerokości umożliwiającej swobodny przejazd pojazdów oraz zapewniający lepszy odpływ wody. Po zakończeniu wielu godzin prac równiarki droga była dodatkowo niwelowana przez mieszkańca wsi Bartodzieje, p. Arkadiusza Romanowskiego i wałowana przez radnego wsi Bartodzieje. Ostateczny efekt prac będzie widoczny za kilka tygodni, gdy droga obeschnie i zostanie ponownie uwałowana.

Na Olszowie wykonane zostało standardowe wyrównanie drogi prowadzącej od drogi powiatowej, przez Bródek, do Osowia wraz z uzupełnieniem nawierzchni szlaką. Warunki jazdy uległy dzięki tym zabiegom znacznej poprawie.

Fot. Prace remontowe na drodze w miejscowości Olszowa