Jesteś tutaj: Strona główna :: Pani Wójt przedstawiła projekt budżetu

Aktualności

Pani Wójt przedstawiła projekt budżetu

Podczas sesji 20 listopada radni gminy Jastrzębia otrzymali projekt budżetu na 2016 rok przygotowany przez panią Wójt Elżbietę Zasadę. Największe przyszłoroczne inwestycje zaproponowane przez p. Wójt to budowa drogi w Lesiowie i kanalizacji w Kolonii Lesiów. Pani Wójt planuje zwiększenie wydatków na promocję o 50%, natomiast jak zapisano w projekcie „środki z budżetu Unii Europejskiej na chwilę obecną nie są planowane”. W tym tygodniu odbędzie się posiedzenie komisji budżetowej poświęcone omówieniu przedstawionego projektu, a o ostatecznym kształcie budżetu radni zdecydują na sesji w grudniu.

 Proponowane inwestycje na 2016 rok

 

 1. Kanalizacja w Kolonii Lesiów II Etap – 420 tys. zł
 2. Droga w Lesiowie wraz z drogą wewnętrzną i oświetleniem – 560 tys. zł
 3. Droga w Dąbrowie Kozłowskiej – 250 tys. zł
 4. Boisko w Woli Goryńskiej – 90 tys. zł
 5. Doposażenie kuchni przy szkole w Jastrzębi – 10 tys. zł
 6. Budowa oświetlenia Wojciechów – Wólka Lesiowska – 62 tys. zł
 7. Budowa oświetlenia Wola Goryńska – Goryń – 46 tys. zł
 8. Budowa oświetlenia Jastrzębia Dąbrowa Jastrzębska – 16 tys. zł (dokumentacja projektowa)
 9. Budowa oświetlenia Wola Goryńska – 42 tys. zł
 10. Budowa oświetlenia Owadów – 24 tys. zł
 11. Budowa wodociągu w Dąbrowie Kozłowskiej – 22 tys. zł (dokumentacja projektowa)