Jesteś tutaj: Strona główna :: Radni podsumowali kadencję

Aktualności

Radni podsumowali kadencję

Ostatnia, czterdziesta sesja Rady Gminy Jastrzębia w kadencji 2010-2014 odbyła się 7 listopada. Rada podjęła uchwałę o ustaleniu wysokości podatku rolnego na 2015 r. przyjęła programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Spotkanie było okazją do podsumowania czteroletniej działalności samorządu naszej gminy oraz podziękowań za współpracę radnych, sołtysów i wójta.

Radni zdecydowali, że w przyszłym roku nie ulegnie zmianie stawka podatku rolnego. Od trzech lat w gminie Jastrzębia średnia cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego obniżana jest przez radę gminy do 50 zł za kwintal i jest to porównywalna stawka do innych gmin naszego regionu.

Uchwały dotyczące programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zostały przyjęte bez dyskusji.

W sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej wójt Zdzisław Karaś poinformował m.in. o inwestycjach, które są obecnie realizowane. Trwają prace przy budowie kanalizacji w Lesiowie, wodociągu w Karolowie (Brodach) i remoncie remizy w Goryniu. Wkrótce zostanie rozstrzygnięty przetarg na urządzenie placu przy remizie OSP w Mąkosach Starych, a na gminnych drogach prowadzone są cząstkowe naprawy i remonty. Wójt poinformował również, że ostatnie tygodnie to okres, w którym odbył kilka spotkań z mieszkańcami. Na zakończenie swojej wypowiedzi podziękował radnym i sołtysom za współpracę w trakcie kończącej się kadencji.

W sprawach różnych głos zabrało kilku radnych i sołtysów.

Radny Jan Wolak zwrócił uwagę na liczne awarie oświetlenie ulicznego i nieterminowe usuwanie usterek.

Radny Tadeusz Kuśmierski zwrócił się do wójta z prośbą o zapewnienie właściwego odbioru końcowego inwestycji kanalizacyjnej w Lesiowie oraz o możliwość udziału w tym odbiorze mieszkańców wsi. Jak zapewnił wójt Z. Karaś taki udział będzie, a inwestycja powinna zakończyć się do końca listopada. Zaapelował również do mieszkańców Lesiowa, którzy chcą się jeszcze podłączyć do kanalizacji, aby niezwłocznie zgłosili ten fakt do urzędu gminy. Radny z Lesiowa wypowiedział się w sprawie złego stanu drogi w Lesiowie przy skrzyżowaniu z drogą powiatową. Jak stwierdził wójt skrzyżowanie będzie remontowane przez powiatowy zarząd dróg przy okazji modernizacji odcinka drogi Wojciechów – Kolonia Lesiów.

Radny Leszek Kłosowski zaapelował o zapewnienie nocnego kursu PKS, którym mogłyby wracać osoby pracujące na drugą zmianę. Odpowiadając na to pytanie wójt stwierdził, że opłacalność tego kursu byłaby bardzo niska, ze względu na bardzo małą ilość osób, które z niego korzystają, natomiast obecnie jeździ bus po godzinie 22, w kierunku Lewaszówki, ale jego rentowność też jest bardzo mała.

Radny powiatowy Marian Wikło wypowiedział się obszernie na temat działalności powiatu radomskiego w zakresie budowy i modernizacji dróg, m.in. w sprawie jego zabiegów o remont skrzyżowania w Lesiowie.

Nawiązując do wypowiedzi radnego M. Wikły poruszyłem temat kontynuacji modernizacji drogi powiatowej na odcinku Lisów – Bartodzieje. Ogłoszona została już wstępna lista rankingowa inwestycji, które w 2015 roku zostaną dofinasowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i jest niemal pewne, że droga przez Bartodzieje zostanie wykonana w roku przyszłym.

Sołtys wsi Owadów Daniela Wągordzka powróciła do tematu remontu dróg gminnych w Owadowie wnioskując o większą ilość kruszywa. Poruszyła również sprawę częstych awarii lamp oświetleniowych.

Na mój wniosek uczestnicy sesji zostali poinformowani przez wójta o stanie zaawansowania internetowego projektu, realizowanego od kilku miesięcy na terenie gminy. Komputery dotarły do wszystkich uczestników projektu, a w najbliższym czasie wszyscy powinni mieć podłączony sygnał internetowy.

Sesja zakończyła się podziękowaniami za czteroletnią pracę samorządową, złożonymi radnym i sołtysom przez wójta Zdzisława Karasia oraz przewodniczącego rady Romana Wileńskiego, natomiast w imieniu sołtysów słowa podziękowań wyraziła p. Teresa Michalska.

 

Download the PDF file .