Jesteś tutaj: Strona główna :: O unijnych funduszach dla stowarzyszeń

Aktualności

O unijnych funduszach dla stowarzyszeń

Przedstawiciele stowarzyszeń z terenu gminy Jastrzębia wzięli udział w szkoleniu na temat możliwości pozyskania unijnych dotacji w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020. Szkolenie zorganizowane w Urzędzie Gminy w Jastrzębi poprowadził Jarosław Szczepaniak, pracownik radomskiej delegatury Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

fu

 

Tematyka spotkania obejmowała m.in. prezentację programów skierowanych do organizacji pozarządowych oraz zasad ubiegania się o unijne dotacje. Prowadzący szkolenie omówił procedurę ogłaszania konkursów oraz wymogi jakie muszą spełnić stowarzyszenia zainteresowane złożeniem wniosku. Wszystkie organizacje zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji na temat funduszy europejskich oraz pomocy przy ubieganiu się o dofinansowanie mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników Lokalnego Punktu Informacyjnego Radomiu, w biurze przy ul. Kościuszki 5a, tek. (48) 340- 01-98.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele:

  1. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje
  2. Stowarzyszenia „Owadów Wieś z Przyszłością”
  3. Stowarzyszenia „Mieszkańcy Doliny Radomki” z Woli Goryńskiej
  4. Stowarzyszenia „Razem dla Jutra” z Lesiowa
  5. Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego im. prof. Leopolda Gębki z Woli Owadowskiej
  6. Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gminy Jastrzębia „Gościniec” z Wólki Lesiowskiej