Jesteś tutaj: Strona główna :: O spółce wodnej

Aktualności

O spółce wodnej

W dniu 20 stycznia 2018 roku w świetlicy w Bartodziejach odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrani zostali delegacji z sołectwa Bartodzieje na Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej w Jastrzębi. Delegatami zostali wybrani: Marek Grabowski, Barbara Bartnik, Bożena Kalbarczyk i Ewa Sąpór. Podczas spotkania omówione zostały prace wykonane w roku ubiegłym w zakresie utrzymania i modernizacji urządzeń melioracyjnych na terenie wsi Bartodzieje.
.
Wojciech Ćwierz