Jesteś tutaj: Strona główna :: Niepokój w gminnej oświacie

Aktualności

Niepokój w gminnej oświacie

Informacje o planach organizacji roku szkolnego 2016/2017 w gminie Jastrzębia docierające w ostatnich dniach do mieszkańców budzą ogromny niepokój. Najwięcej kontrowersji dotyczy zmian jakie mają nastąpić w szkole podstawowej i gimnazjum w Jastrzębi. W związku z wieloma zapytaniami i prośbami o interwencję chciałbym przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie, informując jednocześnie, że na początku maja z inicjatywy radnych odbędzie się posiedzenie komisji oświaty z udziałem dyrektorów szkół.

W dniu 25 kwietnia odbyło się posiedzenie komisji oświaty Rady Gminy Jastrzębia, na którym Pani Wójt Elżbieta Zasada wspólnie ze swoimi podwładnymi przedstawiła radnym założenia organizacji nowego roku szkolnego. Jak wynika z informacji Pani Wójt dyrektorzy otrzymali od niej wytyczne dotyczące przygotowania arkuszy organizacyjnych celem „wyeliminowania nieprawidłowości i uchybień w planowaniu nowego roku, a przede wszystkim rosnących i nie zawsze uzasadnionych wydatków”. Radni zadawali pytania dotyczące m.in. ilości uczniów w poszczególnych oddziałach oraz warunków pracy szkół w nowym roku szkolnym, wyrażając obawę czy nowe zasady organizacji pracy nie wpłyną negatywnie na poziom nauczania, a przede wszystkim na warunki w jakich będzie się odbywać kształcenie. Specjalistka ds. oświaty zatrudniona w Urzędzie Gminy w Jastrzębi odpowiadając na pytania radnych zapewniała, że do takiego pogorszenia nie dojdzie, między innymi dlatego, że odziały w gimnazjum będą liczyć około 25 uczniów, a poza tym będzie dokonany podział na grupy nauczania głównych przedmiotów. Jak poinformowano radnych nie ma powodu do niepokoju, ponieważ wszystkie ustalenia są zaakceptowane przez dyrektorów gminnych szkół.

Rzeczywistość okazała się jednak nieco inna. Z informacji jakie docierają do radnych wynika, że projekty arkuszy organizacyjnych zarówno w PSP w Jastrzębi jak i w gimnazjum przygotowane w oparciu o wytyczne z Urzędu Gminy przewidują zmiany, które będą bardzo niekorzystne. Powszechny sprzeciw wzbudza m.in. koncepcja łączenia oddziałów, do poziomu znacznie przekraczającego 30 uczniów.

Niepokojące sygnały docierają od rodziców zainteresowanych naborem uczniów do pierwszej klasy w PSP w Jastrzębi, gdyż jak się okazało mimo wolnych miejsc są problemy z zapisywaniem dzieci spoza obwodu. Ten temat był omawiany na sesjach rady gminy, jak również była w tej sprawie podjęta uchwała określająca kryteria naboru i trzeba to bardzo jasno powiedzieć, zgodnie z obowiązującym prawem rodzice spoza obwodu mogą zapisać dziecko do szkoły w Jastrzębi jeśli tylko jest tam wolne miejsce i żadne wewnętrzne wytyczne tworzone przez kogokolwiek nie mogą tego zmienić.

W związku z zaistniałą sytuacją Przewodnicząca Komisji Oświaty podjęła decyzję o zwołaniu kolejnego posiedzenia komisji, na które zostaną zaproszeni dyrektorzy gminnych szkół. Być może do tego czasu radni będą mogli poznać stanowisko zainteresowanych rodziców oraz opinię środowiska nauczycieli.

Uważam, że kryteria ekonomiczne i szukanie oszczędności nie powinny być wyłącznymi przesłankami decydującymi o warunkach kształcenia uczniów w naszych szkołach. Mam również nadzieję, że Pani Wójt, do której należy kompetencja zatwierdzania arkuszy organizacyjnych kierować się będzie szeroko pojętym interesem społecznym i dobrem uczniów. Z pewnością jest jeszcze czas aby, aby dokonać niezbędnych korekt, które wyjdą naprzeciw społecznym oczekiwaniom, unikając niepotrzebnych sporów.
.
Wojciech Ćwierz