Jesteś tutaj: Strona główna :: Nie będzie unijnych pieniędzy na drogi dla Gminy Jastrzębia

Aktualności

Nie będzie unijnych pieniędzy na drogi dla Gminy Jastrzębia

Gmina Jastrzębia nie otrzyma unijnych dotacji na budowę dróg. Taką informację przekazała radnym pani Wójt Elżbieta Zasada na sesji w dniu 28 kwietnia. Nasza gmina ubiegała się o dofinansowanie modernizacji drogi gminnej w Lesiowie i budowę odcinka Olszowa – Wola Goryńska. Obydwa wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych ze względu na braki w dokumentacji.

Na sesji przyjęte zostały zmiany w budżecie gminy oraz inne uchwały ujęte w porządku obrad:

(link – projekty uchwał >>>)

za wyjątkiem przyjęcia sprawozdania Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi, które zostanie wprowadzone do obrad następnego posiedzenia rady.

Ponadto do porządku kwietniowej sesji włączona została uchwała o rozwiązaniu Społecznej Rady działającej przy SP ZOZ w Jastrzębi jako konsekwencja przekształcenia tego podmiotu w zakład niepubliczny.

Radni zostali zapoznani ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy gminy Jastrzębia ze stowarzyszeniami w roku 2015

(link do dokumentu – BIP gminy Jastrzębia)>>>

Podczas sesji poruszony został temat organizacji nowego roku szkolnego 2016/2017. W celu wyjaśnienia wielu pytań i wątpliwości mieszkańców gminy radna Teodozja Borowska poinformowała o zwołaniu komisji oświaty rady gminy z udziałem dyrektorów szkół, które odbędzie się w dniu 9 maja o godz. 14.00.

Na posiedzeniu był obecny radny powiatu radomskiego Marian Wikło, który uczestniczy w niemal każdej sesji rady naszej gminy, informując na bieżąco o działalności powiatu w tym o planach inwestycyjnych i remontowych Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu. Radny poinformował o przygotowaniach do opracowania projektu przebudowy drogi powiatowej w Owadowie (na odcinku od mostu na Mlecznej do torów) oraz koncepcji budowy ścieżki rowerowej na odcinku Rajec – Wojciechów.

W relacji z działalności międzysesyjnej Pani Wójt poinformowała o spotkaniach i uroczystościach, w których wzięła udział. Były to m.in. spotkania z mieszkańcami w sołectwach, z przedstawicielami jednostek ochotniczych straży pożarnych i stowarzyszeń, narady dyrektorami szkół, negocjacje ze związkami zawodowymi oraz spotkania z radnymi podczas posiedzeń komisji. Pani Wójt uczestniczyła także w „Święcie Lasu”, zajmowała się przygotowaniami do wiosennego festynu, który odbędzie się w Jastrzębi oraz wdrożeniem projektu związanego z informatyzacją urzędu gminy.

Najważniejszą informacją kwietniowej sesji jest z pewnością brak unijnych dotacji na gminne inwestycje drogowe. Pomijając powody, które przesądziły o odrzuceniu obu wniosków, brak tych środków oznacza, że w budżecie naszej gminy w 2016 roku nie będzie żadnych dodatkowych pieniędzy na inwestycje.
.
Wojciech Ćwierz