Jesteś tutaj: Strona główna :: Komputer w pracy liderów wiejskiej społeczności

Aktualności

Komputer w pracy liderów wiejskiej społeczności

Jak wykonać zaproszenie, plakat, ulotkę, notatkę do prasy lub Internetu czy samodzielną prezentację multimedialną – tego uczą się uczestnicy projektu pn. „Lider pilnie poszukiwany” realizowanego od kwietnia 2017 roku przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Jastrzębia „Gościniec”. Zajęcia informatyczne stanowią ostatni blok szkoleniowy, a ich zakończenie planowane jest na początek grudnia. Projekt „Lider pilnie poszukiwany” współfinansowany jest ze środków Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Lokalnych.

20171117_162017

20171117_162026

W ramach projektu w Jastrzębi, Wolanowie i Mirowie odbywają się szkolenia, których celem jest wyłonienie grupy nieformalnych liderów społecznych oraz wzmocnienie ich potencjału poprzez edukację, rozwój osobisty i włączenie do życia społecznego. Głównym rezultatem projektu będzie wyłonienie 30 nieformalnych liderów społecznych wśród mieszkańców trzech gmin wiejskich powiatu radomskiego i szydłowieckiego, tj. Jastrzębi, Mirowa i Wolanowa oraz wzmocnienie ich potencjału poprzez edukację, rozwój osobisty i włączenie do życia społecznego. Zdobyta wiedza przyczyni się do ograniczenia wykluczenia i marginalizacji społecznej liderów społecznych z małych miejscowości i będzie wykorzystywana w ich dalszej działalności społecznej.