Jesteś tutaj: Strona główna :: Jednogłośne absolutorium dla Pani Wójt Elżbiety Zasady

Aktualności

Jednogłośne absolutorium dla Pani Wójt Elżbiety Zasady

Podczas sesji w dniu 20 czerwca radni Gminy Jastrzębia dokonali oceny wykonania ubiegłorocznego budżetu przez panią Wójt Elżbietę Zasadę. Za udzieleniem absolutorium zagłosowali wszyscy radni obecni na posiedzeniu. Znaczna część obrad poświęcona została omówieniu skutków klęski żywiołowej, która w miniony piątek nawiedziła gminę Jastrzębia oraz działań podjętych przez władze samorządowe i właściwe służby w celu niesienia pomocy osobom poszkodowanym.
.
Wojciech Ćwierz

Według wstępnego podsumowania strat spowodowanych przez nawałnicę uszkodzonych zostało szesnaście budynków mieszkalnych i kilkadziesiąt obiektów gospodarczych. W akcji usuwania powalonych drzew oraz zabezpieczaniu uszkodzonych budynków na terenie naszej gminy uczestniczyło dziewięćdziesięciu strażaków. Poza miejscowymi jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej do pomocy skierowane zostały jednostki z sąsiednich gmin z powiatu radomskiego i powiatu lipskiego oraz służby Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Wydatną pomocą było wsparcie w postaci kilkunastu plandek i folii z tzw. powiatowej rezerwy materiałowej. Pani Wójt poinformowała o podjęciu wszelkich niezbędnych działań w celu pomocy osobom poszkodowanym, zapewniając również o staraniach o uzyskanie wsparcia ze strony administracji rządowej. Kilku radnych zwracało uwagę na konieczność lepszej koordynacji działań, m.in. wskazując na brak dyżuru pracownika w urzędzie gminy w sobotę 18 czerwca.

Wszyscy radni za absolutorium

Zgodnie z obowiązującym prawem uchwała absolutoryjna jest oceną realizacji uchwały budżetowej i nie odnosi się do całokształtu działalności wójta. Wykonanie budżetu za rok 2015 zostało pozytywnie zaopiniowane przez komisję rewizyjną, która wystąpiła z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez regionalną izbę obrachunkową. Udzielenie absolutorium w przypadku pozytywnej oceny komisji rewizyjnej i izby obrachunkowej było jedynie formalnością. W przypadku Gminy Jastrzębia nie było faktycznych przesłanek do kwestionowania wykonania ubiegłorocznego budżetu. Większość zadań inwestycyjnych zapisanych zgodnie z wolą 14 radnych w pierwotnej uchwale budżetowej na rok 2015 została wykonana, a największe z nich to pierwszy etap budowy drogi Bartodzieje-Olszowa-Wola Goryńska i pierwszy etap kanalizacji w Kolonii Lesiów. Niestety na wykonanie tych inwestycji gmina nie pozyskała żadnych środków unijnych, ani znaczących dotacji ze środków krajowych. Jednak ten aspekt działalności pani Wójt nie stanowi przedmiotu procedury udzielania absolutorium.

wojt

Pani Wójt Elżbieta Zasada podziękowała radnym za jednogłośnie pozytywną ocenę realizacji ubiegłorocznego budżetu.