Jesteś tutaj: Strona główna :: Inwestycje powiatu radomskiego w gminie Jastrzębia

Aktualności

Inwestycje powiatu radomskiego w gminie Jastrzębia

Główne drogi w gminie Jastrzębia są własnością powiatu radomskiego. Ostatnie lata upłynęły pod znakiem ważnych inwestycji w powiatową infrastrukturę drogową. Rok 2016 przyniósł modernizację kolejnego odcinka drogi Radom-Brzóza oraz bardzo oczekiwany, gruntowny remont ponad 3 km drogi od Wojciechowa do Kozłowa. Plany powiatu na rok przyszły to konkretne zadania, na które już pozyskano dodatkowe fundusze.   

Zakończony niedawno remont drogi powiatowej nr 3517W Wojciechów – Kozłów – Rajec Szlachecki na odcinku o długości 3165 obejmował wykonanie następujących robót: wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką bitumiczną, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej, umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym, remont istniejących rowów i zjazdów. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo BUDROMOST – STARACHOWICE sp. z o.o. a ich koszt wyniósł  około 1 mln złotych.

W przyszłym roku będą kolejne inwestycje, na które powiat radomski pozyskał już dodatkowe środki w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Dzięki dotacji zmodernizowane zostaną dwa ostatnie odcinki drogi Radom – Brzóza w okolicach Mąkos Starych i Lesiowa. W ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715W Brzóza – Radom (VI Etap) od km 7+110,00 do km 11+271,70 oraz od km 19+500,00 do km 20,457,90” zmodernizowane zostanie łącznie 5 120 metrów. Koszt inwestycji szacowany jest na 5 446 780 złotych. Uchwałą Rady Gminy Jastrzębia zadanie to będzie współfinansowane ze środków gminnego budżetu.