Jesteś tutaj: Strona główna :: Informacja o budowie drogi powiatowej Lisów – Bartodzieje

Aktualności

Informacja o budowie drogi powiatowej Lisów – Bartodzieje

W spotkaniu sołeckim zorganizowanym w Bartodziejach w dniu 23 lutego 2015 roku wzięła udział pani Joanna Chojnacka – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Radomiu, przedstawiając szczegółowe informacje na temat budowy drogi powiatowej Lisów – Bartodzieje. Mieszkańcy zostali poinformowani m.in. o zasadach budowy zjazdów na posesje, które nie są ujęte w dokumentacji projektowej.
.
Wojciech Ćwierz

 
W 2015 roku planowana jest przebudowa około 4 km drogi powiatowej na odcinku Lisów – Bartodzieje (od miejsca, w którym zakończono modernizację w roku ubiegłym do pętli autobusowej linii L).

Nawierzchnia drogi będzie mieć 6 metrów szerokości, na większości odcinka powstanie chodnik, wykonane zostaną rowy odwadniające, a wszystkie istniejące zjazdy do posesji zostaną przebudowane. W dokumentacji projektowej na wniosek niektórych mieszkańców zaznaczone zostały również planowane zjazdy, które obecnie nie istnieją, ale jest potrzeba ich wykonania ze względu na wydzielenie działek (nowych posesji). Takie jazdy zostaną wykonane w trakcie budowy drogi na koszt właścicieli działek, bez konieczności opracowywania przez mieszkańców kompletnej dokumentacji projektowej. Koszt budowy nowego zjazdu będzie określany przez wykonawcę i powinien być zbliżony do kosztu przebudowy zjazdów istniejących. Jak poinformowała pani dyrektor – wykonanie zjazdu nie ujętego w projekcie będzie możliwe na etapie budowy drogi po wystąpieniu właściciela posesji do powiatowego zarządu dróg o ustalenie lokalizacji takiego zjazdu.

Termin rozpoczęcia prac budowlanych uzależniony jest od podpisania przez powiatowy zarząd dróg umowy z wojewodą mazowieckim na dofinansowanie inwestycji. Wszelkie informacje na temat projektu budowlanego można uzyskać w siedzibie PZDP w Radomiu, ul. Graniczna 24, pok. 107.