Jesteś tutaj: Strona główna :: II sesja Rady Gminy Jastrzębia

Aktualności

II sesja Rady Gminy Jastrzębia

W dniu 9 grudnia 2014 r. odbyła się sesja rady gminy Jastrzębia zwołana przez Komisarza Wyborczego w Radomiu. Głównym punktem posiedzenia było ślubowanie pani wójt Elżbiety Zasady. Radni dokonali wyboru wiceprzewodniczących rady, powołali członków komisji stałych oraz podjęli uchwałę o wynagrodzeniu pani wójt.
>
Wojciech Ćwierz

Sesja rozpoczęła się punktualnie o godz. 14.00 po dokonaniu stwierdzenia quorum. Listę obecności podpisało 15 osób, a więc wszyscy członkowie rady gminy Jastrzębia.

Następnie pani Elżbieta Zasada otrzymała zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze na stanowisko wójta i odczytała rotę ślubowania: „Obejmując urząd wójta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu i powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy” – ślubuję tak mi dopomóż Bóg. Program sesji został rozszerzony (bezwzględną większością głosów) o wybór wiceprzewodniczących rady, wybór członków komisji stałych oraz uchwałę o wynagrodzeniu pani wójt. W tej części obrad nie uczestniczyło 7 radnych, którzy opuścili salę obrad, ponieważ jak stwierdzili – nie wiedzieli o planowanym rozszerzeniu porządku obrad.

Odnosząc się do zgłaszanych uwag dotyczących sposobu zwołania sesji odpowiedziałem, że posiedzenie zostało zwołane przez Komisarza Wyborczego w Radomiu, postanowieniem z dnia 3 grudnia, które zostało doręczone do Urzędu Gminy w Jastrzębi w dniu 5 grudnia (piątek) i następnie niezwłocznie przesłane przez pracownika urzędu gminy do radnych. Należy wyraźnie zaznaczyć, że nie była to sesja, której zwołanie nastąpiło decyzją przewodniczącego rady. Natomiast rozszerzenie porządku obrad jest uprawnieniem rady gminy jako organu kolegialnego, który może tego dokonać zgodnie ze statutem gminy, bezwzględną większością głosów.

Wiceprzewodniczącymi rady zostali wybrani Teodozja Borowska i Tadeusz Berliński, a przewodniczącym komisji rewizyjnej wybrany został Jan Machnio.

Podsumowując przebieg sesji oraz zachowanie części radnych, którzy opuścili salę obrad chciałbym zaapelować o zgodę i współpracę dla dobra naszej gminy. Zakończyła się już kampania wyborcza, nadszedł czas pracy, czas wysiłku na rzecz realizacji wspólnych celów. Ze swej strony, jako przewodniczący rady deklaruję chęć współpracy z wszystkim członkami rady oraz nową panią wójt. Przed nami stoi wiele zadań, a najważniejsze z nich to przyjęcie budżetu gminy na rok przyszły.

Z pewnością w czasie kampanii wyborczej nowa pani wójt odbyła wiele rozmów z mieszkańcami gminy, wie jakie są oczekiwania społeczne, ma nowe spojrzenie na wiele spraw oraz własne koncepcje i pomysły na funkcjonowanie gminy. Uważam, że pani wójt powinna mieć czas na zapoznanie się z pracą urzędu i gminnymi finansami, co pozwoli jej na zaprezentowanie własnej wizji rozwoju gminy. Mam nadzieję, że współpraca rady gminy jako organu składającego się z 15 radnych wybranych przez mieszkańców gminy oraz pani wójt, której mandat także pochodzi z bezpośrednich wyborów, będzie się układać w atmosferze zgody i wzajemnego szacunku. Współpracy dla dobra Naszej Gminy, a nie sporów – tego z pewnością oczekują od nas nasi wyborcy.

Wojciech Ćwierz – przewodniczący rady gminy Jastrzębia