Jesteś tutaj: Strona główna :: Gminne obchody strażackiego święta

Aktualności

Gminne obchody strażackiego święta

Tegoroczne gminne uroczystości „Dnia Strażaka” odbyły się w sobotę 3 maja w przeddzień św. Floriana, patrona strażaków. W południe w kościele w Jastrzębi odprawiona została msza św. celebrowana przez ks. Grzegorza Stańczaka z udziałem strażackiego pocztu sztandarowego i druhów z gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Po nabożeństwie strażacy i zaproszeni goście spotkali się w remizie w Mąkosach Starych.

Obecnych na spotkaniu w imieniu gminnego zarządu OSP powitał Jan Baran. Jak podkreślił  – zadaniem strażaków jest nie tylko ochrona przeciwpożarowa, lecz również otwartość na wszelkie ludzkie problemy i zaangażowanie w pracę społeczną. Strażacy z Jastrzębi, Bartodziej, Gorynia i Mąkos Starych działają w jednostkach, które mają wieloletnią tradycję w szlachetnej i odpowiedzialnej służbie, skupiają ludzi reprezentujących różne zawody i pokolenia, zawsze gotowych by bronić życia i dobytku mieszkańców. Zarząd gminny OSP poprzez środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy dba o utrzymanie w stałej sprawności i gotowości samochodów bojowych i innego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Ubezpieczenie samochodów i strażaków, zakupy umundurowania to stałe pozycje wydatków ponoszonych na poszczególne jednostki.

Wśród gości, którzy zabrali głos byli przedstawiciele rady gminy: Jan Wolak i Roman Wileński oraz radny powiatu radomskiego – Marian Wikło. Przedstawiciele władz samorządowych złożyli wszystkim strażakom życzenia z okazji ich święta oraz podziękowali za trud ponoszony w działaniach ratowniczych i w działalności na rzecz lokalnych społeczności. Podkreślano wzrastającą rolę strażaków ochotników w niesieniu pomocy ofiarom wypadków drogowych i udzielaniu pierwszej pomocy.

Jako radny na co dzień współpracuję ze strażakami z jednostki OSP w Bartodziejach. Nasi druhowie to życzliwi i otwarci ludzie, którzy zawsze chętnie wspierają akcje i przedsięwzięcia inicjowane przez bartodziejskie stowarzyszenie i miejscową szkołę podstawową. Uczestniczą też w najważniejszych uroczystościach kościelnych w lisowskiej parafii.  Z okazji strażackiego święta serdecznie dziękuję wszystkim strażakom, których służba na rzecz społeczeństwa jest bezcenna, dziękuję za dotychczasową współpracę, licząc na dalszą owocną służbę na rzecz naszych mieszkańców.

Wojciech Ćwierz