Jesteś tutaj: Strona główna :: Gminne drogi za pieniądze z Unii Europejskiej

Aktualności

Gminne drogi za pieniądze z Unii Europejskiej

Większość gmin powiatu radomskiego złożyło wnioski o unijne dotacje na budowę dróg gminnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jeden samorząd może uzyskać nawet trzy miliony złotych. Na liście rankingowej ogłoszonej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego znalazło się 631 zadań. Najwięcej z Miasta i Gminy Iłża (7) i Wierzbicy (5). W zestawieniu są również projekty z Jedlińska, Kowali, Gozdu, Pionek, Skaryszewa, Wolanowa, Przytyka i Zakrzewa.
.
Wojciech Ćwierz

W ramach przeprowadzonego naboru w dniach od 16 listopada 2015 roku do 12 stycznia 2016 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynęły 792 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 562 360 317,00 zł. Ostatecznie na listę operacji zakwalifikowanych do przyznania pomocy w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wpisanych zostało 631 projektów na łączną kwotę pomocy 449 212 227,00.

W dniu 7 czerwca 2016 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę sprawie zatwierdzenia listy operacji dla typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji będą zawierane w kolejności wynikającej z zatwierdzonej listy operacji w ramach środków dostępnych dla Województwa Mazowieckiego (do wysokości limitu równego 39 203 957 euro). Limit pomocy w okresie realizacji Programu wynosi 3 000 000 zł na beneficjenta dla typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

 

Lista rankingowa >>>

 

Gminy powiatu radomskiego na liście rankingowej:

 

Gózd  

Zadanie nr 1 – 378 733 złotych

Zadanie nr 2 – 146 304 złotych

Zadanie nr 3 – 378 733 złotych

Iłża

Zadanie nr 1 – 604 556 złotych

Zadanie nr 2 – 271 105 złotych

Zadanie nr 3 – 850 630 złotych

Zadanie nr 4 – 362 893 złotych

Zadanie nr 5 – 260 070 złotych

Zadanie nr 6 – 357 527 złotych

Zadanie nr 7 – 139 410 złotych

Pionki

Zadanie nr 1 – 393 642 złotych

Jedlińsk

Zadanie nr 1 – 741 633 złotych

Wolanów

Zadanie nr 1 – 1 277 329 złotych

Przytyk

Zadanie nr 1 – 419 591 złotych

Zadanie nr 2 – 400 634 złotych

Zadanie nr 3 – 459 809 złotych

Zakrzew

Zadanie nr 1 – 1 314 861 złotych

Wierzbica

Zadanie nr 1 – 786 842 złotych

Zadanie nr 2 – 189 882 złotych

Zadanie nr 3 – 221 451 złotych

Zadanie nr 4 – 233 236 złotych

Zadanie nr 5 – 103 503 złotych

Kowala

Zadanie nr 1 – 1 802 178 złotych

Skaryszew

Zadanie nr 1 – 983 274 złotych

Zadanie nr 2 – 668 504 złotych

Zadanie nr 3 – 377 641 złotych