Jesteś tutaj: Strona główna :: Festiwal pogardy trwa nadal

Aktualności

Festiwal pogardy trwa nadal

Dwie sesje rady gminy Jastrzębia odbyły się w dniu 21 czerwca br. Na obrady przyszło kilkudziesięciu mieszkańców naszej gminy, aby wyrazić swój sprzeciw wobec odwołania pani Dyrektor ZSP w Jastrzębi Doroty Żurek. Pierwsza sesja została zwołana na wniosek radnych w związku z bezczynnością przewodniczącego Rady Gminy Józefa Tomalskiego, który nie zapoznał radnych ze skargą złożoną w dniu 7 maja 2018 roku na Wójta Gminy Jastrzębia. Skarga dotyczy nagonki na panią Dyrektor Dorotę Żurek i została złożona przez Radę Rodziców. Niestety na sesji zabrakło pani Wójt Elżbiety Zasady, która… przebywa na urlopie. Nie przeszkodziło to jej jednak złożyć wniosku o zwołanie drugiej sesji, której termin przewodniczący rady ustalił zaledwie godzinę po sesji zwołanej przez radnych. W ten sposób uniemożliwił wielu mieszkańcom gminy zabranie głosu i pozbawił możliwości wyrażenia opinii na temat postępowania pani Wójt opisanego w skardze rodziców, a także bezzasadności zarządzenia odwołującego panią Dyrektor Dorotę Żurek. Mieszkańcy chcieli również zadać pytania dotyczące planowanej budowy w Jastrzębi punktu zbiórki odpadów, niestety nie dano im takiej możliwości. Tak w naszej gminie wygląda dialog władzy z mieszkańcami, władzy która nie chce słuchać ludzi i nie ma dla nich czasu.
.
Wojciech Ćwierz

 

dav