Jesteś tutaj: Strona główna :: Co nowego w samorządzie

Aktualności

Co nowego w samorządzie

Największe inwestycje w 2017 roku na terenie gminy Jastrzębia realizowane są przez powiat radomski. Do końca sierpnia zakończy się modernizacja drogi powiatowej Radom – Brzóza, na którą starostwo pozyskało dotację ze środków wojewody. Większość tegorocznych inwestycji gminnych jeszcze nie ruszyła. Podobnie jak w dwóch poprzednich latach drogi, wodociągi i oświetlenie będziemy budować wyłącznie ze środków własnych, kanalizację sfinansuje pożyczka. Niewielkie dotacje pozyskane zostały na projekty związane z organizacją imprez, rekreacją i bezpieczeństwem publicznym.
.
Wojciech Ćwierz

.

Stan zaawansowania głównych zadań inwestycyjnych gminy Jastrzębia wygląda następująco:

.
 Kanalizacja i Wodociągi

 • Budowa sieci wodociągowej w Dąbrowie Kozłowskiej – przetarg rozstrzygnięty (kwota 266 910 zł)
 • Budowa kanalizacji w Kozłowie – przetarg rozstrzygnięty (kwota 2 546 000 zł) – zadanie będzie realizowane ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 900 000 zł oraz ze środków własnych gminy.
  .

 Drogi

 • Przebudowa drogi gminnej relacji: Bartodzieje-Olszowa-Wola Goryńska – w trakcie postępowania przetargowego.
 • Przebudowa drogi gminnej w Lesiowie – przetarg nie został jeszcze ogłoszony
 • Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Lesiów – przetarg nie został jeszcze ogłoszony

 
Rozstrzygnięte zostały przetargi na inwestycje w zakresie budowy oświetlenia drogowego:

 • Odcinek Jastrzębia – Dąbrowa Jastrzębska (93 000 zł)
 • Odcinek Wojciechów – Wola Owadowska (117 000 zł)
 • Odcinek Wólka Lesiowska – Sokoleniec (35 000 zł)

.

Inwestycje oświatowe

 • Rozbudowa szkoły w Lesiowie – przetarg nie został jeszcze ogłoszony
 • Rozbudowa szkoły w Kozłowie (103 000 zł) – zadanie zakończone w 2017 r. (było w budżecie na 2016 r.)

 .

Zadania remontowe w trakcie postępowania przetargowego:

 • Remont budynku przy ujęciu wody w Mąkosach Starych
 • Wymiana okien w budynku w Owadowie
 • Remont dachu w Publicznej Szkole Podstawowej w Bartodziejach
 • Remont elewacji budynku Urzędu Gminy w Jastrzębi

 

Zadania z udziałem środków zewnętrznych:

 • „Folkowy Turniej Sołectw” zaplanowany na wrzesień. Koszt jego organizacji wyniesie 61 500 zł (w tym dotacja ze środków PROW – 31 815 zł).
 • W 2017 roku realizowane będzie zadanie pn. „Aktywizacja mieszkańców poprzez tworzenie miejsce rekreacji w gminie Jastrzębia”, które będzie współfinansowane ze środków unijnych (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Zadanie obejmuje m.in budowę boiska przy szkole w Mąkosach Starych i siłowni terenowych w kilku miejscowościach. Postępowanie przetargowe na część zadań przewidzianych do wykonania w ramach tej inwestycji nie zostało jeszcze zakończone.
 • Ze środków MSWIA pozyskana została dotacja w kwocie 70 700 zł, na realizację zadanie związanego z poprawą bezpieczeństwa w miejscach publicznych (monitoring i oznakowanie w miejscowości Jastrzębia).