Jesteś tutaj: Strona główna :: Co dalej ze stacją kolejową w Bartodziejach?

Aktualności

Co dalej ze stacją kolejową w Bartodziejach?

W dniu 9 marca 2017 roku w Bartodziejach odbyło się spotkanie mieszkańców gminy Jedlińsk i Jastrzębia z dyrektorem PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. – Kazimierzem Perytem oraz dyrektorem projektu Pawłem Sidorzakem. W spotkaniu wzięli udział wójtowie obu gmin oraz radni i sołtysi z miejscowości bezpośrednio zainteresowanych modernizacją linii kolejowej na odcinku Radom – Warka.

Plany PKP PLK

Jak poinformowali przedstawiciele PKP PLK S.A. remont odcinka Radom – Warka ma zostać zrealizowany w ramach środków unijnych z obecnej perspektywy finansowanej 2014 – 2020. Prace budowlane mają być prowadzone od IV kw. 2018 do II kw. 2021 roku. Wykonawca zadania został już wyłoniony w przetargu. Jednak co bardzo istotne obecnie nie ma gotowego projektu inwestycji i wszystkich niezbędnych pozwoleń, np. decyzji środowiskowej. To zadaniem firmy wybranej w przetargu będzie opracowanie projektu i uzyskanie wymaganych decyzji budowlanych. Na obecnym etapie PKP PLK przygotował „koncepcję” całej inwestycji, która stanowi podstawę dla wykonawcy w zakresie przygotowania projektu budowlanego. Zakres rzeczowy inwestycji na terenie gminy Jedlińsk obejmuje:

  • dobudowę drugiego toru, w tym korektę łuku (na odcinku „Borki” – „Bartodzieje”);
  • budowę 2 peronów 1-krawędziowych na przystankach osobowych w Kruszynie, Woli Bierwieckiej i Bartodziejach;
  • budowę małej architektury, w tym wiaty przystankowe;
  • budowę przepustów, mostów i 1 wiaduktu drogowego;
  • przebudowę sieci trakcyjnej;
  • przebudowę sieci telekomunikacyjnych, gazowych, kanalizacyjnych, wodnych;
  • budowę dróg kołowych;
  • zaprojektowanie i wybudowanie urządzeń (stacyjnych i liniowych) srk z urządzeniami przejazdowymi.

map

W trakcie prac modernizacyjnych planowane jest na okres około jednego roku wprowadzenie komunikacji zastępczej (wg obecnych planów w okresie od I kw. 2019 r. do I kw. 2020 r.)

W Woli Bierwieckiej w miejsce istniejącego peronu jednokrawędziowego o długości 170 metrów ma powstać peron dwukrawędziowy o długości 200 metrów wraz z czterema wiatami. W Bartodziejach w miejsce istniejących dwóch peronów tj. jednego dwukrawędziowego o długości 300 metrów i drugiego jednokrawędziowego o długości 150 metrów powstaną dwa perony jednokrawędziowe o długości 200 metrów każdy. Na drodze powiatowej na Dębniaku istniejący wiadukt ma zostać zmodernizowany. Przejazd w Lisowie przy stacji „Bartodzieje” na drodze powiatowej Jedlińsk – Łukawa zmieni kategorię na niższą (z A na B). Co oznacza, że w miejsce istniejących pełnych rogatek zastosowana zostanie samoczynna sygnalizacja świetlna z półrogatkami.

To rozwiązanie uważam za błędne. Przejazd kolejowy w Lisowie powinien zostać zastąpiony wiaduktem. Takie rozwiązanie zapewniłoby bezpieczeństwo dla użytkowników wciąż nasilającego się ruchu drogowego, a w skali całego przedsięwzięcia nie byłoby istotnym wydatkiem. Tymczasem proponowane rozwiązanie polegać będzie na ograniczeniu kategorii istniejącego przejazdu i zastosowaniu na nim mniej bezpiecznych niż obecnie zabezpieczeń (półrogatki). Brak wiaduktu na przejeździe drogi powiatowej w Lisowie jest tym bardziej niezrozumiały, że zgonie z przedstawioną koncepcją będzie budowany wiadukt „na Borkach”,  w miejscu obecnego przejazdu przez tory.

map2  

„BARTODZIEJE” – stacja czy przystanek?

Według planów PKP PLK S.A, stacja „Bartodzieje” utraci swój status i będzie jedynie przystankiem osobowym. Na terenie obecnej stacji „Bartodzieje” nie jest planowane modernizowanie istniejących urządzeń służących obsłudze ruchu towarowego. W odpowiedzi na liczne zapytania kierowane przez mieszkańców uczestniczących w spotkaniu Wójt Gminy Jedlińsk Kamil Dziewierz zapewnił, że podejmie działania zmierzające do zachowania obecnego statusu stacji „Bartodzieje”. Jeśli słowa Wójta znajdą potwierdzenie w rzeczywistości to oznacza, że konieczna będzie zmiana koncepcji stworzonej przez PKP PLK S.A., która stanowi podstawę do wykonania projektu przez firmę już wyłonioną w przetargu. A to może oznaczać, że terminy planowanego rozpoczęcia realizacji modernizacji linii Radom – Warka ulegną kolejnemu przedłużeniu i wykorzystanie dostępnych środków unijnych będzie bardzo wątpliwe.

Dyskusja na temat przyszłości stacji „Bartodzieje” i dalszego wykorzystania istniejącej infrastruktury (budynków, rampy, itp.) toczy się od bardzo wielu lat. Głosy mieszkańców wnioskujących o zachowanie jej statusu wynikają m.in. z obawy czy jej degradacja do przystanku osobowego nie doprowadzi w konsekwencji do jej likwidacji ze względu na ewentualną budowę nowej stacji za Radomką (na terenie gminy Jastrzębia). Spotkanie w dniu 9 marca nie rozwiało tych wątpliwości. Wciąż nie wiadomo jak wyglądać będzie zmodernizowana „stacja Bartodzieje” i czy jest jeszcze możliwość zmian w projekcie jej przebudowy, tak aby nie została zredukowana wyłącznie do „przystanku osobowego”.

Wojciech Ćwierz