Jesteś tutaj: Strona główna :: Budżet porozumienia, budżet nadziei

Aktualności

Budżet porozumienia, budżet nadziei

Rada Gminy Jastrzębia na sesji 31 grudnia 2015 r. uchwaliła budżet na rok 2016. Przyjęta uchwała jest efektem kompromisu wszystkich radnych i pani Wójt. Do projektu budżetu przedstawionego w połowie listopada włączone zostały kolejne inwestycje, o które wnioskowali radni, jednocześnie pani Wójt Elżbieta Zasada zadeklarowała wolę współpracy ze wszystkimi radnymi i zapewniła, że kluczowe decyzje dotyczące zarządzania gminą będzie konsultować z radą gminy.

Jak powstał budżet gminy Jastrzębia na rok 2016

Na sesji 20 listopada 2015 roku radni otrzymali projekt budżetu na 2016 rok przygotowany przez panią Wójt Elżbietę Zasadę, który zawierał następujące inwestycje:

 • Kanalizacja w Kolonii Lesiów II Etap – 420 tys. zł
 • Droga w Lesiowie wraz z drogą wewnętrzną i oświetleniem – 560 tys. zł
 • Droga w Dąbrowie Kozłowskiej – 250 tys. zł
 • Boisko w Woli Goryńskiej – 90 tys. zł
 • Doposażenie kuchni przy szkole w Jastrzębi – 10 tys. zł
 • Budowa oświetlenia Wojciechów-Wólka Lesiowska – 62 tys. zł
 • Budowa oświetlenia Wola Goryńska-Goryń – 46 tys. zł
 • Budowa oświetlenia Jastrzębia Dąbrowa Jastrzębska – 16 tys. zł (dokumentacja projektowa)
 • Budowa oświetlenia Wola Goryńska – 42 tys. zł
 • Budowa oświetlenia Owadów – 24 tys. zł
 • Budowa wodociągu w Dąbrowie Kozłowskiej – 22 tys. zł (dokumentacja projektowa)

.
Po zapoznaniu się z projektem budżetu większość radnych oceniła go krytycznie. Zastrzeżenia dotyczyły przede wszystkim wyboru zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016 roku i braku konsultacji propozycji w tym zakresie złożonych przez sołtysów i radnych. Dużym zaskoczeniem był brak w projekcie opracowanym przez panią Wójt inwestycji drogowej na odcinku Olszowa – Wola Goryńska, a więc zadania, którego pierwszy etap został wykonany w 2015 roku i którego zakończenie w roku 2016 wydawało się oczywiste. Warto dodać, że jest to inwestycja, której dokumentacja została kilka lat temu wykonana przy dużym udziale społecznym. Zasadność budowy tego odcinka nie wynika z dążenia do podniesienia komfortu życia mieszkańców poprzez wykonanie chodnika czy oświetlenia, ale wyłącznie zapewnienia elementarnego prawa jakim jest możliwość kontaktu ze światem utwardzoną drogą. Nie można mieć zatem wątpliwości, że taka inwestycja powinna być dla władz priorytetem. W projekcie budżetu nie znalazły się także inne inwestycje, o które mieszkańcy zabiegają od wielu lat i których dokumentacja została w całości sfinansowana bez udziału gminy. Takim zadaniem jest np. budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Bartodziejach.

Na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2015 r. większość radnych wchodzących w skład Komisji Finansów dokonała zmiany jej przewodniczącego, powierzając tę funkcję mojej osobie i zawnioskowała do pani Wójt o przedstawienie szczegółowych informacji o wszystkich zadaniach inwestycyjnych, które zostały ujęte w projekcie budżetu w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Na kolejnym spotkaniu Komisji Finansów w dniu 11 grudnia 2015 r. radni po zapoznaniu z informacją na temat planowanych inwestycji przedstawioną przez pracownika Urzędu Gminy zaproponowali zmiany w projekcie budżetu polegające na ograniczeniu niektórych wydatków bieżących, m.in. promocji oraz wprowadzeniu kolejnych inwestycji, które nie zostały ujęte w pierwotnym projekcie budżetu.

Pani Wójt po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Finansów dokonała autopoprawki projektu budżetu uwzględniając znaczną część propozycji radnych. Autopoprawka pani Wójt została przyjęta na Komisji Finansów przed sesją w dniu 31 grudnia 2015 r. Podczas posiedzenia Komisji pani Wójt Elżbieta Zasada zobowiązała się do wykonania wszystkich inwestycji, które zostały ujęte w ostatecznym projekcie budżetu. Radni usłyszeli również zapewnienie pani Wójt, że od 2016 roku nastąpi zmiana w jej relacjach z radnymi. Jak zadeklarowała pani Wójt od tej chwili jej działania będą konsultowane z całą Radą Gminy, a nie jedynie z wybranymi jej przedstawicielami.

Deklaracja pani Wójt spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony radnych, którzy od dawna oczekiwali na takie stanowisko i od początku obecnej kadencji wykazywali szczerą wolę współdziałania, ale niestety spotykali się z działaniami, których z pewnością nie można nazwać współpracą. Miejmy nadzieję, że jest to już definitywnie zamknięty rozdział i nie będzie kolejnych prób tworzenia takiej „większości”, w której nie będzie miejsca dla radnych o innych poglądach lub tych, których winą jest wyłącznie to, że współpracowali z poprzednim wójtem. Kompromis osiągnięty w ostatnim dniu starego roku daje nadzieję, że w kolejnych latach w jastrzębskim samorządzie nie będzie niepotrzebnych sporów, a zgodna współpraca pani Wójt i Rady Gminy jako równoprawnych partnerów wybranych z woli mieszkańców naszej gminy będzie dobrze służyć jej rozwojowi.

Zadania inwestycyjne na 2016 rok przyjęte przez Radę Gminy Jastrzębia na sesji w dniu 31 grudnia 2015 roku:

 • Kanalizacja w Kolonii Lesiów II Etap – 420 tys. zł
 • Droga w Lesiowie wraz z drogą wewnętrzną i oświetleniem – 297 tys. zł
 • Droga Olszowa-Wola Goryńska 250 tys. zł
 • Droga w Dąbrowie Kozłowskiej – 250 tys. zł
 • Boisko w Woli Goryńskiej – 90 tys. zł
 • Doposażenie kuchni przy szkole w Jastrzębi – 10 tys. zł
 • Rozbudowa budynku szkoły w Kozłowie – 60 tys. zł
 • Budowa oświetlenia Wojciechów-Wólka Lesiowska – 62 tys. zł
 • Budowa oświetlenia Wola Goryńska-Goryń – 35 tys. zł
 • Budowa oświetlenia Bartodzieje (ul. Kolejowa) – 45 tys. zł
 • Budowa oświetlenia Jastrzębia-Dąbrowa Jastrzębska – 16 tys. zł (dokumentacja projektowa)
 • Budowa oświetlenia Wojciechów-Wola Owadowska – 15 tys. zł (dokumentacja projektowa)
 • Budowa oświetlenia Wola Goryńska – 42 tys. zł
 • Budowa oświetlenia Wólka Lesiowska-Sokoleniec – 15 tys. zł (dokumentacja projektowa)
 • Budowa oświetlenia Owadów – 24 tys. zł
 • Budowa wodociągu w Dąbrowie Kozłowskiej – 22 tys. zł (dokumentacja projektowa)
 • Budowa placu zabaw w Woli Owadowskiej – 40 tys. zł

.
Ponadto w budżecie zapewnione zostały środki na zakup wyposażenia dla świetlicy w Goryniu – 20 tys. zł

Wojciech Ćwierz