Jesteś tutaj: strona główna

Aktualności

Trzeci tomik poezji Włodzimierza J. Wolskiego

18 maja 2019

Wydanie trzeciego tomiku wierszy Włodzimierza Wolskiego było okazją do spotkania grona jego przyjaciół, znajomych i najbliższej rodziny. Poezja ponownie zagościła w świetlicy w Bartodziejach, laudację wygłosił Marian Popis – wiceprezes Towarzystwa Kultury Teatralnej w Radomiu, a zespół ludowy Bartodziejaki zapewnił oprawę muzyczną.
.
Wojciech Ćwierz czytaj więcej

Walne zebranie sprawozdawcze

8 maja 2019

W dniu 30 maja 2019 roku (czwartek) o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Bartodziejach odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje.

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje informuje, że w dniu 10-05-2019 w godz. od 10.00 do 15.00 w świetlicy wiejskiej w Bartodziejach będą wydawane artykuły spożywcze pobrane z Banku Żywności w Radomiu dla osób objętych Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 podprogram 2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
.
Sporządził: Marian Kuliński

X-lecie Klubu Seniora w Bartodziejach

28 kwietnia 2019

Klub Seniora w Bartodziejach świętował jubileusz X-lecia. Uroczystość odbyła się w Jastrzębi w dniu 27 kwietnia 2019 roku z udziałem licznego grona gości. Spotkanie było okazją do wspomnień i uhonorowania osób, które od wielu lat z ogromną życzliwością wspierają działania bartodziejskich seniorów.
.
Wojciech Ćwierz

czytaj więcej

Wielka akcja sprzątania gminy

13 kwietnia 2019

W tym roku akcja wiosennego sprzątania została zorganizowana w całej gminie Jastrzębia, a jej koordynacją pierwszy raz zajęły się władze samorządowe. Mieszkańcy wsi Bartodzieje i Olszowa mimo chłodnej aury nie zawiedli i dość licznie wzięli udział w porządkowaniu obydwu sołectw. W akcji już tradycyjnie uczestniczyła grupa seniorów, uczniowie i bardzo silna reprezentacja strażaków. W sprzątanie bardzo aktywnie włączyli się sołtysi: pani Bożena Kalbarczyk i pan Robert Życki oraz radny pan Cezary Pietruszewski. Na koniec, jak zwykle miała miejsce część integracyjna. Tym razem grupa „Bartodziejaków” skorzystała z zaproszenia mieszkańców sołectwa Jastrzębia, z którymi spotkała się przy wspólnym ognisku. czytaj więcej

Piknik historyczny w Bartodziejach

26 marca 2019

Piknik historyczny zorganizowany w scenerii bartodziejskiego dworu zgromadził prawdziwe tłumy. Widzowie podziwiali widowisko nawiązujące do wydarzeń z czasów powstania styczniowego, a wszystko przy profesjonalnym komentarzu historycznym Przemysława Bednarczyka. Wydarzenia z 1863 roku przybliżyło kilku grup rekonstrukcyjnych: 22 Pułk Ułanów Podkarpackich z Garbatki, 11 Pułk Ułanów z Radomia i Gulina, Artyleria Dawna z Radomia oraz Radomska Grupa Rekonstrukcji Historycznej. W charakterze ludności wiejskiej i mieszkańców dworu wystąpili członkowie zespołu „Bartodziejaki”. czytaj więcej

Strażackie spotkanie

9 marca 2019

W dniu 8 marca w świetlicy wiejskiej w Bartodziejach odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartodziejach. W zebraniu uczestniczył kpt. Sławomir Zarzycki z-ca dowódcy JRG nr 2 PSP w Radomiu, Jerzy Mróz – Komendant oraz Zbigniew Marciniak – Prezes Gminny OSP w Jastrzębi. Urząd Gminy w Jastrzębi reprezentował wójt Wojciech Ćwierz i pani inspektor Agnieszka Grzywacz. Wyjątkowy termin spotkania był okazją do złożenia życzeń wszystkim obecnym paniom, a wśród nich naszym druhnom, którym dziękujemy za wielkie serce i cierpliwość. czytaj więcej

Decyzja starosty w sprawie wspólnoty w Bartodziejach

7 marca 2019

W dniu 27 lutego 2019 roku Starosta Radomski wydał decyzję, w której orzeka o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, położonej we wsi Bartodzieje. Z zebranych w sprawie dowodów wynika, że trzy osoby, które wnioskowały o uznanie ich jako uprawnionych do udziału we wspólnocie, w okresie od 2006 do 2015 roku faktycznie z niej nie korzystały.

. czytaj więcej

Dzień Kobiet w Bartodziejach

3 marca 2019

Nieco wcześniej niż zwykle, ale bardzo radośnie i karnawałowo świętowaliśmy Dzień Kobiet. W sobotnie popołudnie 2 marca świetlica wiejska w Bartodziejach wypełniła się Paniami z Bartodziej i okolic. Spotkanie było doskonałą okazją, by podziękować wszystkim Paniom za działalność społeczną i zaangażowanie w życie kulturalne naszej miejscowości i gminy.
.
Wojciech Ćwierz czytaj więcej

OGŁOSZENIE

14 lutego 2019

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje informuje, że w dniu 15-02-2019 w godz. od 10.00 do 15.00 w świetlicy wiejskiej w Bartodziejach będą wydawane artykuły spożywcze pobrane z Banku Żywności w Radomiu dla osób objętych Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 podprogram 2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
.
Sporządził: Marian Kuliński czytaj więcej