Jesteś tutaj: Strona główna :: Podwójne święto w parafii Lisów

Aktualności

Podwójne święto w parafii Lisów

Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Lisowie obchodzi w tym roku 600-lecie istnienia. Z tej okazji wyjątkową oprawę miały dożynki parafialne zorganizowane w dniu 17 sierpnia. Mszę dziękczynną celebrował dziekan dekanatu jedlińskiego ks. prałat Henryk Ćwiek, a wśród uczestników dożynkowej ceremonii był wójt gminy Jedlińsk – Wojciech Walczak. Uroczystości wzbogacone zostały o koncert chóru „Christophoros” z Kowali oraz występ zespołu „Bartodziejaki”, a tegoroczny, okazały wieniec dożynkowy przygotowali mieszkańcy Piaseczna.

.
Wojciech Ćwierz

kosciół

Wirtualny spacer >>>

Parafia w Lisowie od XV do II. połowy XIX w.

Historia parafii sięga początku XV wieku. Pierwszy, modrzewiowy kościół wystawił w 1414 r. Kiełczo, dziedzic Lisowa i Klwat. Fundację świątyni pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Agnieszki potwierdził arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba. W pierwszej XVI wieku w skład parafii wchodziły trzy wsie: Lisów, Bartodzieje i Piaseczno. W 1644 r. właściciel Piaseczna Hieronim Piasecki wraz z żoną Anną Ciołkówną ufundowali nowy kościół z drzewa modrzewiowego, pokryty gontem. Podczas reformacji, gdy kościół w Jedlińsku zajęli Arianie przez 70 lat ludność katolicka z parafii Jedlińsk chodziła do kościoła w Lisowie. Drewniany kościół w Lisowie przetrwał do 1847 r. Wówczas z uwagi na fatalny stan techniczny biskup sandomierski podjął decyzję o jego zamknięciu. Przez następne 26 lat wierni z parafii Lisów uczestniczyli w nabożeństwach odprawianych w kaplicy w Piasecznie, a od 1863 r. gdy kaplica uległa spustoszeniu chodzili do kościoła w Jedlińsku.

DSCF5194

W 2005 r. dzięki zaangażowaniu sołtysa wsi Piaseczno, Marka Jańca przy finansowym wsparciu mieszkańców  kapliczka została odrestaurowana. Postawiony został nowy, dębowy krzyż, zbudowano nowe ogrodzenie, a obok kapliczki na betonowym postumencie ustawiono głaz z pamiątkową tablicą zawierającą informacje o historii tego miejsca. Jednym z fundatorów tablicy był Józef Kupis.

Historia powstania obecnego kościoła

W 1879 roku powstały fundamenty obecnego kościoła, zaprojektowanego przez Antoniego Wąsowicza. Świątynię poświęcił w dniu 15 września 1881 r. ks. Jan Kloczkowski, proboszcz jedliński. Na jej budowę zużyto 150 tys. szt. cegły, sprowadzonej z Bartodziej. Koszty wyniosły 4455 rubli srebrnych, oprócz kamienia, drewna i cegły. Poważniejsze ofiary złożyli: Teodor Niedzielski z Bartodziej (150 rs.), Tomasz Jesionek z Piaseczna (100 rs.), taką samą kwotę Paweł Frączek z Bartodziej i Wojciech Potera z Lisowa. Obecny kościół pod wezwaniem Nawiedzenia NMP obchodzi odpust 2 lipca.

DSC_0226

W okresie, gdy proboszczem był ks. Franciszek Solarski (1884-1897) powstała plebania, jego następca ks. Henryk Skowierżak wybudował parkan wokół lisowskiego cmentarza. Podczas parcelacji dóbr lisowskich przez ostatniego właściciela Gustawa Porawskiego parafianie zakupili część ogrodu i pola dla proboszcza. Pod koniec XIX w. liczba parafian wynosiła 1800. W skład parafii wchodziły wsie: Adamów, Bartodzieje, Andrzejówka, Bartosy, Bierwce, Biały Ług, Lisów, Kruszyny, Wola Bierwiecka, Godzisz, Czekajów, Obózek, Piaseczno, Wycisłówka i Żałowie. W 1935 liczba parafian wzrosła do 2019 osób.

Kościół w Lisowie jako obiekt zabytkowy

Kościół w Lisowie to budowla z dwoma wieżami zwieńczonymi kopułkami i zakończona krzyżami. Przy wejściu głównym kolumny i pilastry, przytwierdzone do ścian, nad drzwiami okno w kształcie koła. Elewacja świątyni utrzymana jest w tonacji bieli i beżu. Wnętrze stanowi jedna nawa z kamienną posadzką. Ściany kościoła są barwy białej z wydatnym ozdobnym bordowym pasem u góry. Na chórze znajdują się organy, po stronie prawej konfesjonał, po lewej ambona z niewielkim baldachimem. Główny ołtarz ozdobiony jest obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej ubranej w „złotą” sukienkę. Fundatorem wizerunku jest Tomasz Orłowski. Prezbiterium oddzielono balustradą, na której od strony wewnętrznej umieszczony został napis: „Pamiątka Justyny i Wojciecha Poterów 1887 r.” Boczne ołtarze są również ozdobione obrazami. Po prawej stronie nawy stoi ołtarz św. Franciszka, z obrazem autorstwa J. Czernawskiego przedstawiającym Pana Jezusa na krzyżu, ufundowała go rodzina Wincentego i Kunegundy Szotów z Piaseczna. Po stronie lewej obraz przedstawiający św. Annę czytającą małej Maryi ze zwoju księgi rozłożonej na kolanach, zakupiony został przez dziedzica Bartodziej Bolesława Maleszewskiego. Przed prezbiterium po stronie prawej znajduje się ozdobna chrzcielnica z napisem: „Sacer Fons Baptismalis”, pamiątka małżonków Szotów z 1887 r.

 

67

Cmentarz w Lisowie powstał w 1873 r. W latach 20. XX w. został powiększony i poświęcony przez ks. Ignacego Jaworskiego. Na lisowskim cmentarzu znajduje się kilkanaście zabytkowych pomników, m.in. groby właścicieli majątków w Bierwcach i Bartodziejach oraz nagrobki proboszczów miejscowej parafii. Więcej o cmentarzu w Lisowie >>>

Wiek XX

W ubiegłym stuleciu Lisów był świadkiem tragicznych zdarzeń, których doświadczał cały polski naród. Okres I wojny światowej przyniósł głód i zniszczenie. Niemniej dotkliwy był okres niemieckiej okupacji (1939-1945). Parafian dotykały wysiedlenia, wywózki na roboty przymusowe i represje okupanta. Do poważnych strat doszło w czasie przejścia frontu w styczniu 1945 r, a armia sowiecka osławiła się aktami przemocy wobec ludności cywilnej. W tym trudnym czasie proboszczem w Lisowie był ks. Ignacy Jaworski, sprawujący posługę w Lisowie przez ponad 20 lat, do roku 1950, a więc epoki, w której kościół był zajadle zwalczany przez władze PRL. W 1957 r., wraz z erygowaniem parafii w Bierwcach nastąpiła zmiana obszaru parafii w Lisowie. Od tej chwili tworzy ją cztery sołectwa: Bartodzieje, Lisów, Piaseczno i Wola Bierwiecka. W pamięci parafian wyjątkowe miejsce zajmuje ks. Jan Klimkowski. Jego ponad trzydziestoletnia praca duszpasterska (1972 – 2003) zapisała się wieloma dokonaniami materialnymi, w tym czasie powstały budynki plebanii, organistówka, odnowiona została elewacja i wnętrze kościoła.

Parafia dzisiaj

Obecnie proboszczem w Lisowie jest ks. Czesław Sobolewski. Święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1986 r. w Radomiu. Wikarym był w Rajcu, Olbierzowicach, Iłży, Zwoleniu, Janowcu, Krasnej, Mircu i Jedlni. Pierwszą parafią, w której został proboszczem był Tomaszów, a od 2003 r. pełni posługę w Lisowie. Proboszcz dba o stronę duchową i materialną parafii, funkcjonuje w niej kilkanaście kółek Żywego Różańca, działa schola i grupa ministrantów. Dzięki jego aktywności w dawnym parafialnym sadzie powstało boisko, cmentarz został uporządkowany, wycięto zbędne drzewa, parkan został odnowiony, a obok wydzielono utwardzony parking. Zasługą proboszcza jest ogrodzenie plebani, wykonanie chodnika i remont organów. Niedawno nowy blask zyskał ołtarz główny kościoła. Dzięki wsparciu ks. kan. Eugeniusza Frączyka i ks. kan. Mirosława Frączka odnowiono obraz św. Antoniego, zamontowany został elektryczny mechanizm jego odsłony i nowe oświetlenie.

1

Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich ks. Czesława Sobolewskiego (2011 r.)

 

Proboszczowie w Lisowie

ks. Marcin z Szydłowa (1414)

ks. Jan z Rokitna (1521)

ks. Krzysztof Stankiewicz (1643)

ks. Grzegorz Zyłkowicz (1686)

ks. Mikołaj Witkowski (1796)

ks. Benedykt Łuniewski (1819)

ks. Józef Nagrodzki (1819-1821)

ks. Ludwik Czepkowski (1821-1837)

ks. Teodor Targowski (1837-1843)

ks. Józef Kołdowski (1843-1856)

ks. Wojciech Zakrzewski (1856-1863)

ks. Paweł Pawłowski  (1863-1884)

ks. Franciszek Solarski (1884-1897)

ks. Henryk Skowierżak (1897-1904)

ks. Józef Godziszewski (1905-1908)

ks. Kazimierz Fuljanty (1908)

ks. Karol Zasada (1908-1909)

ks. Franciszek Męciwoda (1909-1915)

ks. Jan Buciorski (1915- 1920)

ks. Antoni Jankowski  (1920-1921)

ks. Jan Szpotowicz (1921-1923)

ks. Aleksander Pawiński  (1923-1929)

ks. Ignacy Jaworski  (1929-1950)

ks. Franciszek Jurek (1950-1967)

ks. Stanisław Popiołkieiwcz (1967-1972)

ks. Jan Klimkowski  (1972-2003)

ks. Czesław Sobolewski (2003-nadal)