Jesteś tutaj: strona główna

Aktualności

Bartodziejaki na scenie w Wierzbicy

25 czerwca 2019

Po wielu latach przerwy zespół ludowy Bartodziejaki ponownie został wytypowany przez wójta Gminy Jastrzębia do udziału w Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Mieszkańców Powiatu Radomskiego. Impreza, której głównym organizatorem jest powiat radomski, odbyła się na placu przez Gminnym Centrum Kultury w Wierzbicy. Uczestników przeglądu powitali: starosta radomski Waldemar Trelka, wójt gminy Wierzbica Zdzisław Dulias i radny powiatu radomskiego Zdzisław Mroczkowski, a nad całością imprezy czuwał dyrektor GCK w Wierzbicy Sławomir Kucharczyk. Zespół ludowy Bartodziejaki kierowany przez Mariana Kulińskiego wystąpił w składzie: Elżbieta Berny, Maria Szczygieł, Henryka Świdzikowska, Krystyna Pawlikowska, Ewa Sąpór, Zofia Maj, Elżbieta Świniarska, Anna Kulińska, Helena Krawczyk i Wiesław Wójtowicz. Akompaniowała niezawodna Krystyna Nowicka. czytaj więcej

Udana zabawa na szkolnym festynie

2 czerwca 2019

W piątek 31 maja w Szkole Podstawowej w Bartodziejach zorganizowany został festyn rodzinny. Kapryśna tej wiosny pogoda wyjątkowo dopisała, a na licznie przybyłych uczestników imprezy czekało wiele atrakcji przygotowanych przez grono pedagogiczne i rodziców. W festynie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i bartodziejskiego stowarzyszenia.  czytaj więcej

Zebranie wiejskie w Bartodziejach

W dniu 7 czerwca 2019 roku (piątek) o godz. 18 w świetlicy wiejskiej w Bartodziejach odbędzie się zebranie sołeckie. Tematem spotkania będzie pomoc mieszkańców w organizacji festynu parafialnego w Lisowie w dniu 7 lipca 2019 roku oraz sprawy rożne.

Tak głosowaliśmy w Bartodziejach

27 maja 2019

W niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego w obwodowej komisji wyborczej w Bartodziejach oddano 235 głosów ważnych.  Poszczególne komitety uzyskały następującą ilość głosów: Prawo i Sprawiedliwość  – 143, (61,85 %) Koalicja Obywatelska – 69 (29,36 %) Wiosna – 7 (3,98 %), Kukiz 15 – 9, Konfederacja – 4, Jedność Narodu -2 , FAIR PLAY – 1. Najwięcej głosów uzyskali: Adam Bielan – 66 i Zbigniew Kuźmiuk – 63 oraz Jarosław Kalinowski – 30  i Dariusz Rosati – 21. Poparcie dla PIS w skali całej gminy wyniosło – 72,35%, a dla KE – 16,54%. czytaj więcej

Trzeci tomik poezji Włodzimierza J. Wolskiego

18 maja 2019

Wydanie trzeciego tomiku wierszy Włodzimierza Wolskiego było okazją do spotkania grona jego przyjaciół, znajomych i najbliższej rodziny. Poezja ponownie zagościła w świetlicy w Bartodziejach, laudację wygłosił Marian Popis – wiceprezes Towarzystwa Kultury Teatralnej w Radomiu, a zespół ludowy Bartodziejaki zapewnił oprawę muzyczną.
.
Wojciech Ćwierz czytaj więcej

Walne zebranie sprawozdawcze

8 maja 2019

W dniu 30 maja 2019 roku (czwartek) o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Bartodziejach odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje.

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje informuje, że w dniu 10-05-2019 w godz. od 10.00 do 15.00 w świetlicy wiejskiej w Bartodziejach będą wydawane artykuły spożywcze pobrane z Banku Żywności w Radomiu dla osób objętych Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 podprogram 2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
.
Sporządził: Marian Kuliński

X-lecie Klubu Seniora w Bartodziejach

28 kwietnia 2019

Klub Seniora w Bartodziejach świętował jubileusz X-lecia. Uroczystość odbyła się w Jastrzębi w dniu 27 kwietnia 2019 roku z udziałem licznego grona gości. Spotkanie było okazją do wspomnień i uhonorowania osób, które od wielu lat z ogromną życzliwością wspierają działania bartodziejskich seniorów.
.
Wojciech Ćwierz

czytaj więcej

Wielka akcja sprzątania gminy

13 kwietnia 2019

W tym roku akcja wiosennego sprzątania została zorganizowana w całej gminie Jastrzębia, a jej koordynacją pierwszy raz zajęły się władze samorządowe. Mieszkańcy wsi Bartodzieje i Olszowa mimo chłodnej aury nie zawiedli i dość licznie wzięli udział w porządkowaniu obydwu sołectw. W akcji już tradycyjnie uczestniczyła grupa seniorów, uczniowie i bardzo silna reprezentacja strażaków. W sprzątanie bardzo aktywnie włączyli się sołtysi: pani Bożena Kalbarczyk i pan Robert Życki oraz radny pan Cezary Pietruszewski. Na koniec, jak zwykle miała miejsce część integracyjna. Tym razem grupa „Bartodziejaków” skorzystała z zaproszenia mieszkańców sołectwa Jastrzębia, z którymi spotkała się przy wspólnym ognisku. czytaj więcej

Piknik historyczny w Bartodziejach

26 marca 2019

Piknik historyczny zorganizowany w scenerii bartodziejskiego dworu zgromadził prawdziwe tłumy. Widzowie podziwiali widowisko nawiązujące do wydarzeń z czasów powstania styczniowego, a wszystko przy profesjonalnym komentarzu historycznym Przemysława Bednarczyka. Wydarzenia z 1863 roku przybliżyło kilku grup rekonstrukcyjnych: 22 Pułk Ułanów Podkarpackich z Garbatki, 11 Pułk Ułanów z Radomia i Gulina, Artyleria Dawna z Radomia oraz Radomska Grupa Rekonstrukcji Historycznej. W charakterze ludności wiejskiej i mieszkańców dworu wystąpili członkowie zespołu „Bartodziejaki”. czytaj więcej