Jesteś tutaj: strona główna

Aktualności

kwad

Komputer w pracy liderów wiejskiej społeczności

19 listopada 2017

Jak wykonać zaproszenie, plakat, ulotkę, notatkę do prasy lub Internetu czy samodzielną prezentację multimedialną – tego uczą się uczestnicy projektu pn. „Lider pilnie poszukiwany” realizowanego od kwietnia 2017 roku przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Jastrzębia „Gościniec”. Zajęcia informatyczne stanowią ostatni blok szkoleniowy, a ich zakończenie planowane jest na początek grudnia. Projekt „Lider pilnie poszukiwany” współfinansowany jest ze środków Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Lokalnych. czytaj więcej

20171117_090959

Kolejny etap wieloletniej inwestycji drogowej

18 listopada 2017

Do końca listopada planowane jest zakończenie drugiego etapu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje – Olszowa – Wola Goryńska”. Tegoroczny zakres prac obejmuje wykonanie 731 metrów drogi o nawierzchni asfaltowej od Olszowy w kierunku Woli Goryńskiej. Pierwszy etap tej inwestycji zrealizowany został w roku 2015. Powstało wówczas ponad 2,6 km asfaltu, na odcinku od drogi powiatowej w Bartodziejach przez miejscowość zwaną Bródkiem, aż do połączenia z już istniejącą asfaltową drogą we wsi Olszowa. Warto przypomnieć, że realizacja tej inwestycji to w dużej mierze zasługa mieszkańców Bródka, którzy kilka lat temu zebrali znaczne środki finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowej. Po zakończeniu tegorocznego etapu prac, do budowy pozostanie jeszcze ostatni odcinek drogi, stanowiący połączenie z drogą powiatową w Woli Goryńskiej. Środki na tę inwestycję zostały zabezpieczone w projekcie budżetu na 2018 rok.
.
Wojciech Ćwierz
czytaj więcej

154

Gminne inwestycje – dotacja na drogę w Lesiowie

15 listopada 2017

Przebudowa drogi gminnej w Lesiowie znalazła się na wstępnej liście rankingowej wniosków złożonych przez samorządy do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie na 2018 rok. Ostateczna lista rankingowa będzie ogłoszona do 30 listopada, a do 31 grudnia lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. To pierwsza inwestycja drogowa w tej kadencji władz samorządowych, która uzyska wsparcie ze środków budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Więcej informacji – Wstępna lista rankingowa>>>.
.
Wojciech Ćwierz

2 (3)

Zapaska nasobna w radomskim stroju ludowym

11 listopada 2017

W tym roku stroje Bartodziejaków wzbogaciły się o nowy element, kilkanaście wielobarwnych zapasek nasobnych. W okresie od lipca do grudnia 2017 roku w Bartodziejach realizowany jest projekt pn. „Prowadzenie zespołu ludowego „Bartodziejaki” finansowany ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Jastrzębia. Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenie instruktorki zajęć wokalnych oraz zakup trzech z dwunastu zapasek nasobnych, które zostały wykonane w pracowni strojów ludowych „Pakos” w Opocznie. czytaj więcej

1831

Powstańcy listopadowi w Bartodziejach

5 listopada 2017

Bartodzieje to wyjątkowa wieś, a jej historia sięga dwunastego wieku. Losy bartodziejskiego majątku oraz wydarzenia, które się tu rozegrały podczas powstania styczniowego i obu wojen XX wieku potwierdzają licznie zachowane źródła. Niedawno archiwum naszej miejscowości wzbogaciło się o materiały na temat wydarzeń, które miały miejsce w Bartodziejach w trakcie powstania listopadowego. Radomski historyk Przemysław Bednarczyk dotarł do dokumentu opisującego potyczkę z dnia 16 lutego 1831 roku. „Pod wsią Bartodzieje 6 km na wschód od Jedlińska, szwadron 2 Pułku Jazdy Sandomierskiej mjr. Karczewskiego starł się z sotnią Kozaków Dońskich. W zwycięskim boju Polacy stracili oficera i kilku rannych, po stronie rosyjskiej poległo 25 Kozaków”. Nieoficjalne rozmowy o przygotowaniu widowiska plenerowego w 187 rocznicę powstańczej potyczki pod Bartodziejami już trwają…
.
Wojciech Ćwierz

herb-mini

Relacja z sesji Rady Gminy Jastrzębia

2 listopada 2017

Na październikowej sesji radni dokonali zmian w budżecie gminy, podjęli uchwały potwierdzające przekształcenia w oświacie wynikające z wprowadzonej reformy, a także zmienili zasady pomocy socjalnej dla uczniów, umożliwiając rozliczanie wydatków ponoszonych w okresie wakacji. Podczas sesji omówiono realizację tegorocznych inwestycji. Niepokój może budzić opóźnienie kilku zadań. Budowa drugiego etapu drogi Bartodzieje – Olszowa – Wola Goryńska dopiero się rozpoczyna, a z wykonawcami budowy drogi w Kolonii Lesiów i rozbudowy szkoły w Lesiowie jeszcze nie podpisano umów.
.
Wojciech Ćwierz czytaj więcej

20171019_170725

Zajęcia informatyczne dla przyszłych wolontariuszy

22 października 2017

Stuprocentowa frekwencja na zajęciach z obsługi komputera i korzystania z Internetu potwierdza, że szkolenia informatyczne dla seniorów były strzałem w dziesiątkę. Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Wolontariat na 60+” realizowanego wspólnie przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje i Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Jastrzębia Gościniec. Zadanie jest finansowane dzięki pozyskaniu dotacji z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Celem projektu jest trwała aktywizacja seniorów i ich przygotowanie do działalności społecznej w formie wolontariatu. czytaj więcej

miniul

Zakończyliśmy dystrybucję I tury pomocy żywnościowej

17 października 2017

20 października do 150 mieszkańców wsi Bartodzieje i okolic, skierowanych przez ośrodki pomocy społecznej trafiła pierwsza dostawa żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2017. Dystrybucja pomocy realizowana jest dzięki umowie zwartej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje ze Związkiem Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności. Za organizację piątkowej akcji dziękuję wolontariuszkom i wolontariuszom: Elżbiecie Berny, Ewie Sąpór, Danucie Rychel, Marianowi Kulińskiemu, druhom z jednostki OSP w Bartodziejach oraz pani Marii Brzeskiej za zapewnienie transportu.
.
Wojciech Ćwierz czytaj więcej

DSCF2814

Taneczne spotkanie w Bartodziejach

15 października 2017

Zespół ludowy Bartodziejaki podsumował tegoroczny sezon występów plenerowych potańcówką z kapelą Zdzisława Kwapińskiego. Na sobotni wieczór do bartodziejskiej świetlicy zaproszony został klub seniora z Jastrzębi. Spotkanie było doskonałą okazją do integracji i podziękowań dla członków zespołu, który działa już od ponad pięciu lat. Wśród naszych gości byli również samorządowcy z Jastrzębi, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionego stowarzyszenia „Gościniec” z Wólki Lesiowskiej. czytaj więcej

plm

Nabór do projektu „Chcemy pracować”

12 października 2017

Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin „Nowe Perspektywy” prowadzi nabór osób niepełnosprawnych ruchowo i ich najbliższych na zajęcia i spotkania w ramach projektu innowacyjnego „Chcemy pracować”. Kompleksowe wsparcie udzielane jest bezpłatnie. czytaj więcej