Jesteś tutaj: strona główna

Aktualności

Charytatywne spotkanie integracyjne w Bartodziejach

9 lutego 2020

W dniu 31 stycznia w świetlicy wiejskiej w Bartodziejach odbyło się spotkanie integracyjne z udziałem okolicznych mieszkańców, podczas którego uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bartodziejach zaprezentowali występ z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przedsięwzięcie połączone zostało z akcją charytatywną na rzecz chorej na nowotwór 6-letniej Lenki Wójcik z Woli Goryńskiej. Podczas spotkania była możliwość zakupu ciast i słodkości przygotowanych właśnie na tę okoliczność. Dochód w całości przeznaczony został na walkę z chorobą. Spotkanie zostało zorganizowane przez radę rodziców przy SP w Bartodziejach we współpracy z gronem pedagogicznym oraz bartodziejskim klubem seniora i stowarzyszeniem. Wszystkim darczyńcom z gminy Jastrzębia i Jedlińsk składamy serdeczne podziękowania.

czytaj więcej

Ogłoszenie

22 stycznia 2020

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje informuje, że w dniu 24 stycznia 2020 roku w godz. od 10.00.do 15.00 w świetlicy wiejskiej w Bartodziejach wydawane będą artykuły spożywcze pobrane z Banku Żywności w Radomiu dla osób objętych Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
.
Sporządził: Marian Kuliński

Otwarcie biblioteki w Bartodziejach

12 stycznia 2020

W czwartek 9 stycznia 2020 roku w Bartodziejach odbyło się uroczyste otwarcie filii Gminnej Biblioteki Publicznej. W ubiegłym roku placówka została gruntowanie wyremontowana i wyposażona w nowe meble oraz nowości wydawnicze. Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu gminy Jastrzębia. czytaj więcej

Świetlica w Bartodziejach już po remoncie

26 grudnia 2019

Zakończył się remont świetlicy w Bartodziejach. Budynek będzie służył jako miejsce spotkań sołeckich i remiza strażacka, a od stycznia będzie również siedzibą Klubu Senior+. Na modernizację budynku gmina Jastrzębia pozyskała dotację w wysokości 125 tys. złotych z budżetu państwa. W uroczystym otwarciu obiektu w dniu 22 grudnia 2019 r. wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, bartodziejscy seniorzy i strażacy, członkowie miejscowego stowarzyszenia i zaproszeni goście.

czytaj więcej

Najaktywniejsza Organizacja Pozarządowa

15 grudnia 2019

Działalność zespołu ludowego „Bartodziejaki” została niedawno nagrodzona podczas Powiatowego Dnia Animatora Kultury, a kolejne nagrody trafiły do naszego stowarzyszenia 12 grudnia 2019 roku podczas I Gali Organizacji Pozarządowych zorganizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje otrzymało Nagrodę Główną w kategorii „Najaktywniejsza Organizacja Pozarządowa”, a  Marian Kuliński, kierownik zespołu ludowego „Bartodziejaki” został wyróżniony w kategorii „Lider Społeczności Lokalnych”. czytaj więcej

Warsztaty dla „Szlachetnej Paczki”

12 grudnia 2019

Już kolejny raz mieszkańcy naszej gminy wsparli organizację akcji „Szlachetna Paczka”, uczestnicząc w warsztatach rękodzielniczych, na których powstają upominki dla darczyńców. W tym roku zajęcia zorganizowane zostały w Klubie Senior + w Mąkosach Starych, m.in. z udziałem przedstawicielek klubów seniora z Bartodziejów i Jastrzębi oraz grupy młodzieży. Podobne zajęcia przeprowadzone zostały również w świetlicy wiejskiej w Jastrzębi w ramach Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a efekt pracy seniorów przekazany został organizatorom jedlińskiej „Szlachetna Paczka” czytaj więcej

VII Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych

5 grudnia 2019

W piątek i sobotę 22 i 23 listopada w foyer Sali Koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej odbyły się VII Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych. Gmina Jastrzębia uczestniczyła w nich po raz drugi. W tym roku swój dorobek wydawniczy zaprezentował Włodzimierz Wolski oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje. Włodzimierz Wolski przez wiele lat pracował, jako pedagog w radomskich szkołach. Choć od kilku lat przebywa na emeryturze, wciąż jest pełen życiowej energii, a swoją aktywność realizuje w działalności społecznej i kulturalnej. Jest założycielem i autorem tekstów kabaretu „Wesoły Dziadek”. W swoim dorobku literackim ma 3 tomiki poezji : „66 i inne wiersze”, „Pogoń za cieniem”, „Oblicza duszy”. czytaj więcej

Nagroda dla zespołu ludowego „Bartodziejaki”

W piątek 22 listopada Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach był gospodarzem XI Powiatowego Dnia Animatora Kultury, który jest świętem osób, które swoją pracą i działalnością upiększają i urozmaicają codzienne życie, promując tradycję i kulturę regionu. Animatorzy Kultury, to ludzie wyjątkowi, kreatywni, starający się różnymi metodami aktywizować społeczeństwo rozbudzając ich zainteresowania, pokazując nowe metody spędzania czasu wolnego oraz zaspakajać potrzeby kulturalne innych ludzi. Poszczególne gminy i miasta wyróżniły osoby indywidualne oraz zespoły, jako zasługujące na uznanie za promowanie rodzinnej kultury w gminach, miastach i powiecie. W tym roku tytuł Animatora Kultury w gminie Jastrzębia zdobył zespół ludowy „Bartodziejaki”, który działalność kulturalną prowadzi nieprzerwanie od 2011 roku pod kierownictwem pana Mariana Kulińskiego. czytaj więcej

Zabytkowy cmentarz w Lisowie

1 listopada 2019

Cmentarz parafialny w Lisowie powstał w 1873 r. Pierwotnie zajmował powierzchnię 200 prętów, w 1924 r. został powiększony o kolejne 300 i poświęcony przez ks. Ignacego Jaworskiego. Na cmentarzu zachowało się kilkanaście historycznych nagrobków. Najstarsze prezentują typy: krzyż na cokole, stela, pień na skałce, płyta nagrobna, grobowiec, figura ma skałce. Najstarsze zachowane nagrobki powstały pod koniec XIX wieku: nagrobek Janickich i nagrobek rodziny Poterów. Głównie jednak pochodzą z pierwszej poł. XX wieku. Większość obiektów wykonano w piaskowcu, pojawia się też granit czy odlewy. Na trzech obiektach znajdują się sygnatury wykonawcy J. Staniszewskiego z Radomia. Na cmentarzu pochowani są m.in. tutejsi proboszczowie, właściciele ziemscy w Bierwcach i Bartodziejach. W 2014 roku lisowski cmentarz został wpisany do rejestru zabytków. czytaj więcej

Opóźnienia w realizacji programu pomocy żywnościowej

19 września 2019

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje informuje, że rozpoczęcie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przetargu przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na dostarczanie Żywności, co w konsekwencji wymusza konieczność ponownego uruchomienia procedury przetargowej. Zgodnie ze zaktualizowanymi wytycznymi do Podprogramu 2019 dystrybucja żywności rozpocznie się w grudniu 2019 r.