Jesteś tutaj: Strona główna :: Bartodzieje z nowym Planem Odnowy Miejscowości

Aktualności

Bartodzieje z nowym Planem Odnowy Miejscowości

W dniu 27 stycznia 2016 r. w szkole w Bartodziejach odbyło się zebranie sołeckie. Głównym punktem spotkania było przyjęcie Planu Odnowy Miejscowości Bartodzieje na lata 2016-2023. W spotkaniu wzięła udział pani Elżbieta Zasada Wójt Gminy Jastrzębia i pani Małgorzata Szczepaniak Sekretarz Gminy Jastrzębia. Zebranie prowadziła pani sołtys wsi Bartodzieje Bożena Kalbarczyk, a założenia planu przedstawił radny Wojciech Ćwierz.
.
Plan odnowy miejscowości to dokument określający najważniejsze działania, które sami mieszkańcy wskazują jako istotne dla rozwoju lokalnej społeczności. Plan Odnowy Miejscowości Bartodzieje na lata 2016-2023 będzie załącznikiem do projektów zgłaszanych przez Gminę Jastrzębia w celu uzyskania pomocy finansowej w ramach krajowych programów pomocowych oraz środków Unii Europejskiej. W okresie realizacji Planu podejmowane będą działania inwestycyjne i inne np. o charakterze szkoleniowym. Podjęcie się realizacji konkretnego zadania poprzedzone zostanie przygotowaniem niezbędnych opisów i uzasadnień realizacji zadania, opracowaniem zakresu rzeczowego, określeniem kosztów i terminów realizacji. Tak przygotowane i określone zadania mogą być przyjmowane przez zebrania wiejskie i stanowić kolejne załączniki do planu.

Przykładem zadania ujętego w planie, które może uzyskać unijne dofinansowanie jest drugi etap inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji: Bartodzieje – Olszowa – Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania DP 3518W”. Zadanie to jest ujęte w budżecie gminy Jastrzębia na 2016 rok.

Po dokonaniu prezentacji Planu mieszkańcy obecni na zebraniu zgłosili kilka uwagi i poprawek, które zostały uwzględnione w jego treści. Jedną z propozycji było ujęcie zadania inwestycyjnego dotyczącego kontynuacji budowy obiektu szkolnego, na fundamentach, które zostały zbudowane kilkanaście lat temu. Ponadto mieszkańcy wnioskowali o umieszczenie w planie kolejnych odcinków oświetlenia ulicznego. Po dyskusji dotyczącej projektu Planu obecni na zebraniu podjęli jednogłośnie uchwałę o przyjęciu Planu Odnowy Miejscowości Bartodzieje na lata 2016-2023.

Inne sprawy omawiane na spotkaniu wiejskim:

  1. Zagospodarowanie wspólnoty wiejskiej

Na pytania mieszkańców w tej sprawie odpowiedziała pani Sekretarz Gminy Jastrzębia Małgorzata Szczepaniak, która poinformowała o zmianie ustawy dotyczącej regulacji stanu prawnego wspólnot i planowanym spotkaniu w Urzędzie Gminy w Jastrzębi z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Radomiu.

  1. Dostęp do boiska przy PSP w Bartodziejach dla dzieci po zakończeniu zajęć

W tej sprawie głos zabrała obecna na spotkaniu pani Dyrektor PSP w Bartodziejach Dorota August, która poinformowała, że dzieci i młodzież mogą po lekcjach oraz w okresie wakacji korzystać z boiska, ale jest to uzależnione od obecności i opieki osoby pełnoletniej.

  1. Zwiększenie kursów autobusu linii L dojeżdżających do wsi Bartodzieje

Na pytanie w tej sprawie odpowiedziała pani Wójt Elżbieta Zasada, informując że jeśli mieszkańcy zgłaszają tego typu potrzeby do urzędu gminy to są one przedstawiane władzom PKS-u i regularnie dokonywane są korekty rozkładów jazdy, przy czym powinny być to kursy uzasadnione ekonomicznie, ponieważ w przeciwnym przypadku powstaje konieczność ich dotowania z budżetu gminy.

  1. Brak wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego i siłowni w remizie w Bartodziejach.

W tej sprawie wypowiedział się pan Zygmunt Wójtowicz przedstawiciel jednostki OSP w Bartodziejach, który stwierdził, że sprzęt rehabilitacyjny oraz część sprzętu będącego na wyposażeniu siłowni, zakupiony kilka lat temu w ramach projektu integracji społecznej został zabezpieczony przez strażaków, ponieważ nie może być udostępniany bez zapewnienia nadzoru uprawnionej osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

Obecna na spotkaniu pani Wójt Elżbieta Zasada przedstawiła obszerną informację o bieżącej działalności gminy, budżecie na rok 2016 i planowanych inwestycjach. Ponadto wyraziła swoją otwartość na problemy wszystkich mieszkańców, zapraszając wszystkich zainteresowanych do kontaktu z Urzędem Gminy w Jastrzębi.