Jesteś tutaj: Strona główna :: Zakończenie projektu „Lider pilnie poszukiwany”

Aktualności

Zakończenie projektu „Lider pilnie poszukiwany”

Uroczyste spotkanie uczestników projektu „Lider pilnie poszukiwany” zakończyło cykl szkoleń, trwających ponad pół roku, których celem było wyłonienie grupy nieformalnych liderów społecznych wśród mieszkańców trzech gmin wiejskich powiatu radomskiego i szydłowieckiego, tj. Jastrzębi, Mirowa i Wolanowa. Projekt zrealizowało Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Jastrzębia „Gościniec”, korzystając z dotacji Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Podsumowanie projektu odbyło się w Radomiu, w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni”.

W okresie od 1 maja 2017 r. odbyły się:

 – zajęcia i warsztaty podnoszące poziom wiedzy i umiejętności o tematyce: 

  • Porozumiewanie się poprzez negocjacje i mediacje
  • Marketing społeczny i kontakty z mediami
  • Komunikacja i asertywność
  • Budowanie zespołu i zarządzanie zespołem
  • Tworzenie i zarządzanie projektami
  • Planowanie strategiczne w rozwoju społecznym
  • Ekonomia społeczna i waluty lokalne
  • Wolontariat jako jedna z form aktywizacji społecznej
  • Inicjatywy na rzecz wykluczonych społecznie
  • Rozwój kompetencji obywatelskich i inwencji społecznej

 ponadto

– indywidualne konsultacje z trenerem ds. motywacji i komunikacji

– szkolenie z zakresu obsługi komputera, w tym projektowanie pakietu promocyjnego (zaproszenia, plakaty, ulotki, notatki do prasy, informacje na stronę internetową, prezentacja multimedialna)

– 6 zespołów otrzymało mini dotację i zrealizowało swoje projekty w wybranych przez siebie miejscowościach.

– wyjazd szkoleniowy do Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides w Katowicach.

  Projekt pod nazwą „Lider pilnie poszukiwany” współfinansowany jest ze środków Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich