Jesteś tutaj: Strona główna :: Zajęcia taneczne i wokalne dla uczniów i seniorów

Aktualności

Zajęcia taneczne i wokalne dla uczniów i seniorów

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje od czerwca do grudnia 2015 roku realizować będzie projekt „Na ludową nutę” finansowany ze środków budżetu gminy Jastrzębia. Dotacja samorządu będzie ważnym wsparciem dla zespołu „Bartodziejaki”, reprezentującego gminę na licznych imprezach folklorystycznych, regionalnych przeglądach i festiwalach twórców ludowych. Zajęcia dla dzieci realizowane w ramach projektu poszerzą ofertę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów PSP w Bartodziejach.

Zespół „Bartodziejaki” powstał w 2011 roku dzięki realizacji unijnego projektu „Taniec Łączy Pokolenia”, na który Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje pozyskało dotację z unijnego programu Kapitał Ludzki. Z tych środków zakupione zostało sześć kompletów radomskich strojów ludowych wykonanych w pracowni w Opocznie i przeprowadzone zostały warsztaty tańca ludowego dla osób dorosłych i dzieci. W skład zespołu wchodzą członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje, w większości osoby należące do klubu seniora.

„Bartodziejaki” reprezentują gminę Jastrzębia na corocznych imprezach folklorystycznych, uczestnicząc między innymi w dożynkach powiatu radomskiego, święcie chleba w radomskim skansenie czy festiwalu produktów regionalnych w Zwoleniu.

W 2015 roku sezon występów otwarty został na majowym festynie w Jastrzębi, a już trzynastego czerwca zespół weźmie udział w pierwszej tegorocznej imprezie rangi powiatowej – iłżeckim Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Mieszkańców Powiatu Radomskiego.

2014-06-14 12.20.25

Przegląd Dorobku Kulturalnego Mieszkańców Powiatu Radomskiego – Iłża 2014