Jesteś tutaj: Strona główna :: Zajęcia informatyczne dla przyszłych wolontariuszy

Aktualności

Zajęcia informatyczne dla przyszłych wolontariuszy

Stuprocentowa frekwencja na zajęciach z obsługi komputera i korzystania z Internetu potwierdza, że szkolenia informatyczne dla seniorów były strzałem w dziesiątkę. Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Wolontariat na 60+” realizowanego wspólnie przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje i Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Jastrzębia Gościniec. Zadanie jest finansowane dzięki pozyskaniu dotacji z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Celem projektu jest trwała aktywizacja seniorów i ich przygotowanie do działalności społecznej w formie wolontariatu.

Przyszli wolontariusze to trzydzieści osób w wieku 60+ z gminy Jastrzębia, którzy uczestniczą w różnorodnych zajęciach upowszechniających wiedzę na temat wolontariatu i praktycznie przygotowujących do działalności wolontarystycznej. Zakres tematyczny szkoleń obejmuje:

  1. Podstawy prawne i historia wolontariatu.
  2. Jak zostać wolontariuszem.
  3. Karta etyczna wolontariusza.
  4. Prawa i obowiązki wolontariusza.
  5. Dobre praktyki w wolontariacie.
  6. Pierwsza pomoc.
  7. Warsztaty rozwijania umiejętności pracy zespołowej.
  8. Warsztaty rozwijania własnych umiejętności dostosowanych do wybranej grupy odbiorców pracy wolontarystycznej.
  9. Zajęcia komputerowe i obsługi Internetu.

    .
    .

 .asos_logo_ai-01
.

Poprzez udział w zajęciach i warsztatach seniorzy zdobywają wiedzę na temat możliwych form wolontariatu realizowanych przez osoby starsze, a następnie każdy z nich dokona wyboru obszaru własnej formy aktywności jako przyszły wolontariusz. Ponadto w ramach projektu odbyły się  spotkania z organizacjami społecznymi z Radomia i Krakowa, których celem była prezentacja dobrych praktyk przez instytucje, które z sukcesami pracują z seniorami i propagują ideę wolontariatu. Elementem kończącym projekt będą grudniowe obchody Dnia Wolontariusza, na którym podsumowane zostaną zrealizowane działania i podpisane umowy wolontariackie z uczestnikami projektu.
.

tekst: W. Ćwierz, fot. M.Kuliński

 

20171019_170725

20171019_163159

20171019_163146

20171019_162637