Jesteś tutaj: Strona główna :: XIV Sesja Rady Gminy Jastrzębia

Aktualności

XIV Sesja Rady Gminy Jastrzębia

Poza przyjęciem budżetu na 2016 rok podczas sesji w dniu 31 grudnia radni na wniosek pani Wójt uchwalili program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jastrzębia, zwiększyli ekwiwalent pieniężny wypłacany strażakom z gminnych jednostek OSP i zdecydowali o zasadach wspólnej obsługi szkół i GOPS-u przez Urząd Gminy w Jastrzębi.

Głównym punktem sesji było przyjęcie budżetu na 2016 rok. Więcej o uchwaleniu budżetu >>>

Program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jastrzębia uchwalony przez radnych to dokument obejmujący działania mające na celu podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Opracowanie planu jest wymogiem ubiegania się o unijne dotacje na inwestycje proekologiczne, takie jak m.in. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej czy zadania z zakresu modernizacji transportu publicznego.

Uchwała w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych przewiduje, że od 1 stycznia 2016 roku stawka za godzinę działań ratowniczych wynosi 13 złotych, a za godzinę udziału w szkoleniach 6 złotych.

Od 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie również uchwała w sprawie zapewnienia przez Urząd Gminy w Jastrzębi wspólnej obsługi finansowej wszystkich publicznych placówek oświatowych oraz ośrodka pomocy społecznej.

W sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej pani Wójt poinformowała m. in. o zebraniu z mieszkańcami Kozłowa w sprawie budowy kanalizacji, spotkaniu z sędzią Anną Marią Wesołowską zorganizowanym przez GOPS, zakończeniu audytu bezpieczeństwa informatycznego w urzędzie gminy, spotkaniu w szkole w Bartodziejach podsumowującym projekt realizowany przez stowarzyszenie, a sfinansowany ze środków budżetu gminy, zawarciu umowy z nową dyrektor biblioteki w Jastrzębi, podpisaniu umowy z likwidatorem SP ZOZ w Jastrzębi oraz zawarciu umowy najmu z nowym niepublicznym podmiotem leczniczym.

Wojciech Ćwierz