Jesteś tutaj: Strona główna :: Wyjątkowe osiągnięcia Dawida Sygockiego

Aktualności

Wyjątkowe osiągnięcia Dawida Sygockiego

Dawid Sygocki – mieszkaniec Mąkos Starych jest tegorocznym absolwentem gimnazjum w Jastrzębi. Jako uczeń szczególnie uzdolniony przez trzy lata był objęty Regionalnym Programem Stypendialnym Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Jednym z jego dokonań jest projekt pt. „Monitoring dzikich wysypisk na terenie Gminy Jastrzębia” zrealizowany w roku szkolnym 2014/2015 pod kierownictwem Pani Doroty Wiatr.

Dawid jest już na liście przyjętych do wymarzonego „Elektronika”. Jest także uczniem radomskiej Szkoły Muzycznej. Przygoda z muzyką trwa już ósmy rok. W roku szk. 2013/2014 zdał egzamin i ukończył I stopień Szkoły Muzycznej w klasie organów, następnie po zdaniu egzaminów wstępnych dostał się do Szkoły Muzycznej II stopnia i kontynuuje naukę muzyki oraz grę na instrumentach klawiszowych.

W roku szkolny 2013/2014 Dawid Sygocki w ramach stypendium realizował projekt ekologiczny pt. „Badanie stanu czystości wód metodami fizyko – chemicznymi”, który miał na celu rozwijanie jego uzdolnień w zakresie chemii i informatyki oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia doświadczeń i wyciągania wniosków. W trakcie realizacji projektu Dawid uczestniczył w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych dla grupy 10 uczniów naszej szkoły na terenie radomskiej Oczyszczalni Ścieków. W trakcie wycieczki do Warszawy na terenie Centrum Nauki „Kopernik” brał czynny udział w zajęciach fizycznych pt.: Atomowe puzzle”.

Uczniem zainteresowała się doktorantka i kierowniczka Pracowni Instalacji Sanitarnych w Instytucie Techniki Budowlanej Warszawie Pani mgr Monika Lipska, która zaproponowała podjęcie współpracy w ramach realizowanego przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie nowatorskiego programu „Adopcja naukowa”, która ma na celu odkrycie i rozbudzenie zainteresowania do prowadzenia prac naukowo – badawczych przez uczniów, umożliwienie im wejścia w świat wielkiej nauki dzięki wsparciu starszych kolegów – doktorantów. Po rozmowie z Panią Anetą Czerkas, pracownikiem Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Dawid i jego rodzice wyrazili zgodę i w ramach podjętej współpracy w dniu 22 maja 2014 roku zaplanowano wyjazd mamy stypendysty i ucznia do Warszawy.

W Instytucie Techniki Budowlanej Warszawie, pod opieką Pani mgr Moniki Lipskiej, Dawid zapoznał się w Laboratorium Instalacji Sanitarnych z działanie przydomowych oczyszczalni ścieków, poznał zasadę działania laboratoriów: ochrony środowiska oraz fizyki. W dniu 19 listopada 2014 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyła się konferencja w ramach współpracy ponadnarodowej z Radą ds. Europejskiego Funduszu Społecznego dla Regionu Południowej Szwecji, w której uczestniczył Dawid, przedstawiając swoją współpracę z doktorantką z Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.