Jesteś tutaj: Strona główna :: Wielkie inwestycje, czyli Bartodzieje Anno Domini 2015

Aktualności

Wielkie inwestycje, czyli Bartodzieje Anno Domini 2015

Rok 2015 zapisze się w historii naszej miejscowości jako wyjątkowy. W toku są dwie potężne inwestycje drogowe. Powstaje droga powiatowa przez główną część wsi, a ponad dwuipółkilometrowy odcinek drogi gruntowej Bartodzieje-Olszowa został już pokryty asfaltem. Gdy dodamy do tego pozytywne zmiany wokół bartodziejskiego pałacu, to… „serce roście patrząc na te czasy”.
.
Wojciech Ćwierz
Inwestycja na drodze powiatowej w Bartodziejach realizowana jest w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3515 W Jedlińsk – Bartodzieje – Łukawa – Głowaczów (trzeci etap), odcinek długości 3 675 metrów, teren gminy Jedlińsk i Jastrzębia”.

Inwestycja obejmuje wzmocnienie istniejącej nawierzchni, poszerzenie istniejącej konstrukcji jezdni do szerokości 6 metrów, budowę chodnika, przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę pobocza gruntowego, przebudowę przepustu drogowego fi 800 mm, budowę zatoki autobusowej i peronów autobusowych, przebudowę zatoki postojowej, przebudowę rowu przydrożnego, budowę kanalizacji deszczowej, ustawienie słupków prowadzących, barier ochronnych i barieroporęczy, wymianę oznakowania pionowego i oznakowanie poziome.

Zakończenie robót planowane jest na 30 września 2015 roku. Wykonawcą inwestycji jest przedsiębiorstwo „BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o.o. Koszt budowy drogi wyniesie 3 871 054 zł.

  

Inwestycja na drodze gminnej Bartodzieje-Olszowa to pierwsza część zadania: „przebudowa drogi gminnej relacji: Bartodzieje – Olszowa – Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518W, wraz z obsługa terenów przyległych – etap I o długości 2652,25 mb.”

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Chybic. W ramach zadania powstanie ponad 2,6 km asfaltowej nawierzchni, na odcinku od drogi powiatowej w Bartodziejach przez miejscowość zwaną Bródkiem, aż do połączenia z asfaltową drogą we wsi Olszowa. Koszt inwestycji wyniesie 891 tys. złotych i jest to największa inwestycja uchwalona przez Radę Gminy Jastrzębia w budżecie na rok 2015. Zgodnie z umową termin zakończenia prac wyznaczony został na 22 września 2015 roku.

Realizacja tej inwestycji to w dużej mierze zasługa mieszkańców Bródka, którzy zebrali znaczne środki finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowej. Podczas kilkuletnich starań o powstanie drogi łączącej Bartodzieje i Bródek miałem okazję jako radny współpracować z mieszkańcami tej wsi, podziwiając ich ogromne zaangażowanie i determinację w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu. W minionej kadencji rady i wójta opracowany został projekt budżetu na rok 2015, w którym ta oczekiwana od wielu lat inwestycja została umieszczona jako główne zadanie inwestycyjne z zabezpieczeniem kwoty 1 357 000 złotych (taka była wartość kosztorysowa tego zadania). Budżet gminy Jastrzębia został uchwalony pod koniec grudnia 2014 roku. Jako ówczesny przewodniczący rady gminy z niepokojem obserwowałem działania podejmowane przez niektórych radnych, którzy proponowali rezygnację z budowy drogi na Bródek, motywując, że jest to zbyt kosztowne zadanie dla gminnego budżetu. Ostatecznie większość rady, którą wówczas kierowałem zagłosowała za przyjęciem budżetu w kształcie przygotowanym przez wójta Zdzisława Karasia.

Osiągniecie tego celu uważam za sukces całej naszej społeczności i dziękuję wszystkim, którzy wspierali moje działania, zwłaszcza mieszkańcom Bródka, działającym w komitecie budowy drogi oraz radnym gminy Jastrzębia obecnej kadencji za nie uleganie presji i konsekwentne działanie dla dobra całej gminy.