Jesteś tutaj: Strona główna :: „W oberkowym transie” w Pomorzanach

Aktualności

„W oberkowym transie” w Pomorzanach

W świetlicy wiejskiej w Pomorzanach w gminie Wierzbica w listopadzie i grudniu odbywały się taneczne zajęcia w projekcie „W oberkowym transie”, realizowanym przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje ze środków dotacji budżetu Województwa Mazowieckiego. Organizacja warsztatów tańca ludowego, wykłady etnograficzne oraz wspólny wyjazd integracyjny zostały dofinansowane w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Taneczne spotkania z udziałem kapeli Zdzisława Kwapińskiego oraz wykłady obejmujące zagadnienia tańca i strojów ludowych prowadzone przez pracowników Muzeum Wsi radomskiej przeprowadzone zostaną w gminie Jastrzębia, Mirów i Wierzbica.