Jesteś tutaj: Strona główna :: Franciszek Tkaczyk nowym radnym z Dąbrowy Jastrzębskiej

Aktualności

Franciszek Tkaczyk nowym radnym z Dąbrowy Jastrzębskiej

W wyborach uzupełniających do Rady Gminy Jastrzębia w okręgu Dąbrowa Jastrzębska zwyciężył startujący z własnego komitetu Franciszek Tkaczyk. Głosowało na niego 77 osób. Dużo gorszy wynik uzyskali pozostali kandydaci: Zygmunt Wojdak z Komitetu Wyborczego Prawe i Sprawiedliwe – 29 głosów i Agnieszka Prażmowska startująca z komitetu „Moja Wieś Dąbrowa” – 25 głosów. Frekwencja wyniosła 42,5 %.
Wyniki wyborów (strona Państwowej Komisji Wyborczej) >>>

W listopadzie ubiegłego roku zmarł Zygmunt Kamiński, wieloletni samorządowiec i działacz ludowy, który pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy Jastrzębia. Wybory uzupełniające zgodnie z zarządzeniem wojewody mazowieckiego odbyły się 11 maja.

Jako radny chciałbym, aby po wyborach uzupełniających rada dokonała wreszcie wyboru przewodniczącego rady, gdyż prawie pół roku jest na tym stanowisku wakat, co dodatkowo wpłynęło na pogorszenie poziomu jej pracy jako organu uchwałodawczego. Do tej pory rada nie przyjęła planu pracy na rok bieżący, nie było też sprawozdań z działalności komisji w roku 2013. Nie zostały omówione i przyjęte przez radę niektóre sprawozdania z realizacji zadań gminy, nie wspominając o wielu dokumentach planistycznych, które utraciły ważność, takich jak choćby plan rozwoju lokalnego, czy plan ochrony zabytków, których przygotowanie i przedłożenie radzie jest obowiązkiem wójta.

Wojciech Ćwierz